2/9

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. saga
  truyền thuyết lịch sử
 2. belated
  muộn, đến chậm
 3. decrepit
  xộc xệch, hom hem
 4. imperturbable
  kiên định, ko nao núng
 5. vacillate
  dao động
 6. staunch
  trung thành, đáng tin cậy
 7. opprobrium
  sỉ nhục, nhục nhã
 8. Machiavellian
  kẻ cơ hội
 9. unconscionable
  vô lương tâm, vô lý lẽ
 10. pandemonium
  sự om sòm, cảnh rối loạn
 11. flay
  lột da xẻ thịt, chỉ trích gay gắt
 12. demeanor
  phong cách, dáng điệu
 13. delineation
  phác thảo, miêu tả
 14. vindicate
  thanh minh, giải oan
 15. heinous
  cực kì tàn ác
 16. turpitude
  đê tiện, xấu xa
 17. infraction
  vi phạm, xâm phạm
 18. callous
  trơ lì, vô cảm
 19. redness
  sửa chữa, bồi thường
 20. vituperation
  chửi rủa, xỉ vả
 21. rhetoric
  hoa mỹ
 22. clique
  đảng phái, bè cánh
 23. extol
  tán dương
 24. facile
  việc dễ làm
 25. cant
  lời nói giả dối, sáo rỗng
 26. umbrage
  sự xúc phạm, làm tổn thương
 27. magnanimous
  cao thượng, hào hiệp
 28. vilify
  bôi nhọ, làm mất danh dự
 29. elucidate
  làm sáng tỏ
 30. vapid
  nhạt nhẽo, buồn tẻ
 31. unwieldy
  cồng kềnh, khó sử dụng
 32. proximity
  cận, kề, gần
 33. vitiate
  làm mất hiệu lực, làm trụy lạc
 34. augment
  gia tăng, to lên
 35. fatuous
  ngô nghê, ngốc nghếch
 36. contort
  xoắn vặn, biến dạng
 37. repertoire
  chương trình biểu diễn
 38. imperceptible
  ko thể nhận thấy được
 39. curry
  nịnh hót, ton tót
 40. pall
  trở nên mệt mỏi, nhàm chán, xám xịt
 41. succulent
  mọng nước, nhiều ý tưởng
 42. intrinsic
  nội tại, vốn có
 43. potpourri
  hổ lốn, láo nháo
 44. sanction
  xác định, qui ước bắt buộc
 45. denote
  chỉ ra, biểu thị
 46. allude
  ám chỉ, bóng gió
 47. insidious
  quỷ quyệt, xảo quyệt
 48. propriety
  sự đúng đắn, chuẩn xác
 49. advent
  the coming of an important event
 50. impious
  nghịch đạo, bất kính, bất hiếu
 51. proffer
  dâng hiến, biếu tặng
 52. spate
  nước dâng, lụt
 53. shibboleth
  học thuyết cổ lỗ, khẩu hiệu
 54. bogus
  hư ảo
 55. substantiate
  xác nhận, chứng thực
 56. nutritive
  dinh dưỡng bổ dưỡng
 57. raucous
  khàn khàn, khó nghe
 58. expedient
  adj thiết thực, có lợi
 59. quandary
  tình thế khó xử, lưỡng nan
 60. negligible
  vặt vãnh, không đáng kể
 61. blasé
  nhàm chán
 62. comely
  dễ thương,dễ mến
 63. artifice
  mưu mẹo, quỷ quyệt
 64. diversity
  tính đa dạng
 65. ennui
  sự chán nản
 66. frenetic
  điên lên, cuồng
 67. expurgate
  thanh lọc, gạn trừ
 68. gratuity
  tiền thưởng
 69. qualm
  dằn vặt, day dứt
 70. artless
  thật thà, ngây thơ
 71. begrudge
  miễn cưỡng, phật ý
 72. replenish
  làm đầy lại, bổ xung thêm cho đủ
 73. delve
  đào sâu, tìm tòi
 74. requisite
  đòi hỏi, cần thiết
 75. capricious
  thất thường
 76. manifest
  rõ ràng, hiển nhiên
Author:
anti207
ID:
232364
Card Set:
2/9
Updated:
2013-09-02 10:12:22
Tags:

Folders:

Description:
2/9
Show Answers: