027

The flashcards below were created by user mikepl103 on FreezingBlue Flashcards.

 1. We need more food and drink
  musimy miec wiecej jedzenia i picia
 2. The medicine is to be taken after/before meals
  lekarstwo ma byc zazywane po jedzeniu/przed jedzeniem
 3. to be particularly careful
  byc szczegolnie ostroznym
 4. he behaved in a rather peculiar way
  zachowywał sie dość szczegolnie
 5. I really must go
  naprawde musze juz iść
 6. You don't have to hurry
  nie musisz sie śpieszyć
 7. she had to work last saturday
  musiała pracować w zeszłą sobote
Author:
mikepl103
ID:
232528
Card Set:
027
Updated:
2013-09-03 01:43:57
Tags:
027
Folders:

Description:
027
Show Answers: