Trafikregler ord 4

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. sammanlagda


  Boggitryck- Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför till vägbanan.
  total, combined, overall

  • Boggitryck- Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför till vägbanan.
  • Bogie load-The total pressure that two axles transfer to the road.
 2. oberoende
  independent
 3. kärvar
  seizes, sticks
 4. manöverledningen


  Vad händer om manöverledningen mellan bil och släp brister under färd?
  Control line, brake line
 5. utrustat

  Ditt tunga fordon är utrustat med avgasbroms.
  equipped, fitted
 6. halt väglag
  slippery conditions
 7. avgasbromsen
  hjälpbromsar stänger ett spjäll(valve,damper) i motorns avgasrör.

  Avgasbromserna är mest effektiv på höga varvtal.
 8. påskjutsbromsar
  inertia brakes
 9. tolkning
  interpretation, preliminary
 10. sammanlagd
  total, overall
 11. bruttovikt

  = tjänstevikt + tillfällig last

  Bruttovikten kan således vara allting från fullastat fordon(totalvikt) till fordon utan någon last alls.
  • gross weight
  • = tjänstevikt + tillfällig last


  • tjänstevikt- service weight(only the vehicle)
  • tillfällig last- current load

  Bruttovikten kan således vara allting från fullastat fordon(totalvikt) till fordon utan någon last alls.

  The gross weight can thus be everything from fully loaded vehicle (total weight) to vehicles with no load at all.
 12. tätheten
  density, tightness
 13. tvingats


  Du har tvingats stanna på en olämplig plats.
  forced


  You have been forced to stay in an inappropriate place.
 14. får varken

  Jag får varken parkera eller stanna vardagar kl 8-20.
  may not
 15. beredd
  prepared, ready
 16. företräde


  Ibland kan det vara lämpligt att även lämna företräde för trafik som kommer från vänster.
  lämpligt- appropriate, suitable

  företräde-priority, preference


  Sometimes it may be appropriate to give way to traffic coming from the left.
 17. uppmärksammat

  Man måste kunna stanna för trafik från vänster om de inte har uppmärksammat mig och gör ett misstag.
  uppmärksammat-noticed, paid attention

  One must be able to stop for traffic from the left, if they have not paid attention to me and makes a mistake.
 18. lämna företräde


  Du måste lämna företräde åt gående.
  give way


  You must give way to pedestrians.
 19. förbi


  Tvåhjuliga fordon får köra förbi märket.
  förbi- pass, past
 20. Om en fotgängare ska passera övergångsstället har du vajningsplikt gentemot fotgängaren.
  If a pedestrian shall cross the pedestrian crossing you must give way towards the pedestrian.
Author:
marrzie
ID:
232578
Card Set:
Trafikregler ord 4
Updated:
2013-09-13 08:00:50
Tags:
trafikregler ord
Folders:

Description:
Trafikregler ord
Show Answers: