sps4

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. en lunsjpause
  lunch
 2. å slanke seg
  go on diet
 3. å klage / klaget
  complain
 4. en nyhet
  news
 5. å veie / veide/ har veid
  weigh
 6. et blodtrykk
  blood pressure
 7. jeg har ikke tenkt å bli
  i am not planing to be
 8. vegetarianer en
  vegetarian
 9. en kanin
  a rabbit
 10. å skade ikke
  does not hurt
 11. kutte ut
  cut down / drop
 12. sukkerbit
  suger
 13. nå tuller du
  you are kidding
 14. holde seg i form
  keep in good shape
 15. et helsestudio
  gym
 16. i alle fall
  at least
 17. et intervju
  interview
 18. mosjonere/ mosjonerte
  exercise
 19. bevege seg
  move
 20. fysisk
  physical
 21. en generasjon
  generation
 22. unngå
  avoid
 23. øke/økte/har økt
  increase
 24. et hjerneslag
  stroke
 25. hjerteinfarkt
  heart attack
 26. legge på seg
  gain weight
 27. å utvikle/et
  develop
 28. ødelegge/la/lagt
  destroy
 29. tilsette/tilsatte/tilsatt
  add
 30. å lukte/et
  smell
 31. herme/et
  imitate
 32. påvirke
  influence
 33. en vitamin
  vitamin
 34. oppskrift
  rescipe
 35. en filet
  file
 36. blande/t
  mix
 37. vende/t
  turn
 38. helle/helte
  pour
 39. et lokk
  lid
 40. å surre/t
  cook slowly
 41. et skjelett
  skeleton
 42. å tåle/te
  stand
 43. bruddskade
  frackture
 44. det kommer av
  it causes by
 45. bøye/bøyde/har bøyd
  bend
 46. en undersøkelse
  an investigation
 47. en mangel
  lack
 48. å bytte ut
  exchange
 49. en rett
  a dish
 50. psykolog
  psychologist
 51. irritert
  irritated
 52. deprimert
  depressed
 53. mørketid
  dark time
 54. forlenge/forlengte/
  lengthen
 55. stresset
  stressed
 56. å dyrke
  grow
 57. å plante/t
  plan
 58. å plukke/t
  pick
 59. en gren
  a branch
 60. sørgelig
  sad
 61. et budskap
  message
 62. å skifte
  change clothes
 63. yrkeskole
  vocational training
 64. en rektor
  headmaster
 65. melde seg
  report
 66. komme ut av kontroll
  get out of control
 67. samvittighet
  conscience
 68. opptatt av
  concerned withh
 69. å avtale/avtalte
  make an agreement
 70. en sum/ summen
  sum
 71. antakelig
  probably
 72. pengekrevende
  expensive
 73. betraktelig
  considerably
 74. knapt nok
  hardly
 75. spandere
  treat someone
 76. å bekrefte/et
  confirm
 77. holde sommer
  have summer holiday
 78. være lettet
  relieved
 79. lyse opp
  light opp
 80. en gjeld
  debt
 81. heve/t
  raise
 82. ta farvel
  say goodbye
 83. konvolutt-en
  envelop
 84. en tåre
  tear
 85. å strømme/ strømte
  run
 86. sikkert
  certainly
 87. en følelse
  feeling
 88. en kjernekar
  honourable man
Author:
caman
ID:
232622
Card Set:
sps4
Updated:
2013-09-03 19:15:50
Tags:
norsk stein på
Folders:

Description:
lærer norsk
Show Answers: