8_N_02_08_2013

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. tett i tett
  close together
 2. suge
  suck
 3. griselunger
  pig lungs
 4. få en klem
  get a hug
 5. flytur
  flight
 6. selen
  selenium
 7. holde meg rolig
  keep calm
 8. skal styre
  shall govern
 9. stiv
  rigid
 10. fly til grisen
  fly to pig
 11. lene bak
  lean back
 12. holde balanse
  keep balance
 13. idet
  as
 14. snu
  turn
 15. kroke
  hook
 16. bakkant
  rear
 17. spenne seg
  buckle up
 18. glir
  slides
 19. springe
  run
 20. stresset
  stressed
 21. pulsklokke
  heart Rate Monitor
 22. svekka
  weakened
 23. skjevt
  skewed
 24. lovende
  promising
 25. luftig
  aerial
 26. uskadd
  unharmed
 27. bytte
  exchange
 28. skall
  shell
 29. inspise
  Inspect
 30. tilsvare
  equivalent
Author:
caman
ID:
232665
Card Set:
8_N_02_08_2013
Updated:
2013-09-03 22:53:24
Tags:
avis
Folders:

Description:
avis
Show Answers: