028

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. You will have to help me
  bedziesz musiał mi pomóc
 2. any correspondence sent in relation to this agreement
  korespondencja przesyłana w związku z niniejszą umową
 3. Made in writing
  sporządzona na piśmie

  ex. to zadanie musi być sporządzona na piśmie
 4. to send
  dostarczyć dostarczona osobiście

  ex. musi byc dostarczona osobiście
 5. i like your style
  podoba mi sie twoj styl
Author:
Anonymous
ID:
232731
Card Set:
028
Updated:
2013-09-04 03:57:41
Tags:
028
Folders:

Description:
028
Show Answers: