028

Home > Preview

The flashcards below were created by user mikepl103 on FreezingBlue Flashcards.


 1. You will have to help me
  bedziesz musiał mi pomóc
 2. any correspondence sent in relation to this agreement
  korespondencja przesyłana w związku z niniejszą umową
 3. Made in writing
  sporządzona na piśmie

  ex. to zadanie musi być sporządzona na piśmie
 4. to send
  dostarczyć dostarczona osobiście

  ex. musi byc dostarczona osobiście
 5. i like your style
  podoba mi sie twoj styl

Card Set Information

Author:
mikepl103
ID:
232734
Filename:
028
Updated:
2013-09-04 04:01:08
Tags:
028
Folders:

Description:
028
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview