7_N19_07_2013

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. grusom
  cruel
 2. fordømme
  condemn
 3. sårbar
  vulnerable
 4. opptre
  act
 5. resulterende
  resulting
 6. berømmelse
  fame
 7. gang over gang
  Once over time
 8. altfor ofte
  too often
 9. tillit
  trust
 10. foreslå
  suggest
 11. prosentandel
  percentage
 12. utgjøre
  represent
 13. hverdagslig
  everyday
 14. slagmark
  battlefield
 15. utforske
  explore
 16. håndvåpen
  handguns
 17. ledende
  leading
 18. slippe
  drop
 19. drapsofre
  murder victims
 20. i hvert fall
  at least
 21. bestikkelse
  bribery
 22. anslag
  estimates
 23. tvist
  dispute
 24. tviste
  dispute
 25. tyde
  suggest
 26. herunder
  including
 27. løslate
  release
 28. inndragning av førerkort.
  confiscation of driving licenses.
 29. et forenklet forelegg
  the simplified procedures
 30. trafikksynderne
  traffic offenders
 31. rettsmøte
  court hearing
 32. inndragelse
  withdrawal
 33. rammene
  limits
 34. tilsnakk
  warnings
 35. oppfatte
  perceive
 36. portrettintervjuet
  portrait interview
 37. en rekke ganger
  a number of times
 38. påstandene
  statements
 39. stor byggevirksomhet
  large construction
 40. verste tilfelle
  worst case
 41. ettertid
  later
 42. trappe ned
  scale down
 43. trappet
  stepped
 44. gradvis
  gradually
 45. gjesteforelese
  guest lecture
 46. utilgivelig
  unforgivable
 47. ble voldtatt
  were raped in
 48. upassende oppførsel
  inappropriate behavior
 49. bli oppsagt
  be dismissed
Author:
caman
ID:
232823
Card Set:
7_N19_07_2013
Updated:
2013-09-04 16:43:43
Tags:
avis
Folders:

Description:
avis
Show Answers: