7_N_05_07_2013

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. målinger
  measurements
 2. avholde valg
  hold elections
 3. avstå fra
  refrain from
 4. forsatt
  still
 5. er fordelt urettferdig
  is distributed unfairly
 6. fattigdom
  poverty
 7. barnedødelighet
  child mortality
 8. pådriver
  promoter
 9. anledning
  opportunity
 10. blikket ut
  look out
 11. nevne
  mention
 12. veivalg
  decisions
 13. forsterke
  reinforce
 14. ramse opp
  enumerate
 15. skattelettelse
  tax cut
 16. valgkamp
  campaign
 17. solfylt gresselette
  sunny grass
 18. et forbilde
  a model
 19. stå fast
  stand firm
 20. ropte på hevn
  called for revenge
 21. fryktelig
  horrible
 22. rettferdighet
  justice
 23. grunnleggende
  basic
 24. mintes
  recalled
 25. gripe inn
  intervene
 26. enorm
  enormous
 27. ubemerket
  unnoticed
 28. vandret
  wandered
 29. kjendis
  celebrity
 30. utformingen
  design
 31. nøytral
  neutral
 32. bli avsatt
  be deposited
 33. forsøke
  try
 34. forsøke
  attempt
 35. erfaren
  experienced
 36. sverger
  swear
 37. domstol
  court
 38. fjernsyn
  television
 39. hærsjef
  army chief
 40. jubler
  cheers
 41. juble
  cheering
 42. inntil videre
  until further notice
 43. avslag
  discounts
 44. ble avslått
  was rejected
 45. er omfattet
  covered
 46. recognized
 47. anerkjent
  stay
 48. kvoteflyktninger
  quota refugees
 49. utgangspunktet
  basically
 50. strafforfølge
  prosecute
 51. pressemelding
  Press Release
 52. uttalt
  stated
 53. spionasje
  espionage
 54. en etter en
  one by one
 55. spår
  predicts
 56. sørover
  southward
 57. kommende
  upcoming
 58. nyte
  enjoy
 59. avsluttet
  completed
 60. avsluttet
  closed
 61. meteorolog
  meteorologist
 62. strålende
  brilliant
 63. grått vær
  gray weather
 64. vakthavende meteorolog
  doctor meteorologist
 65. vakthavende
  doctor
 66. regnbyger
  showers
 67. stiv
  stiff
 68. fra og med
  as of
 69. vegvesene
  Public Roads
 70. tilkomme
  be applicable
 71. tilkomme
  apply
 72. gyldig
  valid
 73. overgangen
  transition
 74. fradrag
  allowance
 75. fradrag
  deduction
 76. vilkår
  terms
 77. angi
  specify
 78. ombordstigning
  boarding
 79. veiledning
  guidance
 80. selv
  automatic
 81. beruse
  intoxicate
 82. tilsynsrådet
  supervisory board
 83. krenkelser
  offense
 84. sperret
  blocked
 85. rykket ut
  come out
 86. sammenstøtet
  collision
 87. stas
  stately
 88. deltager
  participant
 89. leir
  camp
 90. skyldes
  due
 91. opprinnelig
  originally
 92. angivelig
  allegedly
 93. varsleren
  Notifier
 94. truet
  threatened
 95. rettssak
  lawsuit
 96. slagmark
  battlefield
 97. tomt
  land
 98. erstatning
  compensation
 99. erstatning
  replacement
 100. tykktarm
  colon
 101. operasjon
  operation
 102. generalsekretær
  General Secretary
 103. forvirring
  confusion
 104. ytringsfriheten
  freedom of speech
 105. krenkelser
  violations
 106. politianmeldt
  police
 107. kriminalomsorgen
  Correctional Services
 108. sivilombuds
  Parliamentary
 109. bevisste
  conscious
 110. beruset
  drunk
 111. satse
  focus
 112. felten
  field
 113. talsmann
  spokesman
 114. krigsskolen
  military academy
 115. befalsskolene
  officer schools
 116. utvelgelse
  selection
 117. melde seg ut
  resign
 118. stilles
  made
 119. slitsom
  exhausting
 120. søvn
  sleep
 121. skvatt
  shied
 122. sølespruten
  mud
 123. innstilt
  setting
 124. utholdende
  enduring
 125. klare
  manage
 126. kryping
  creep
 127. stengsler
  barriers
 128. kravling
  crawling
 129. opptaksprøvene
  auditions
 130. opptaksprøvene
  entrance examination
 131. gjørme
  mud
 132. hinderløypa
  obstacle course
 133. etterlyste
  called for
 134. hendelsen
  incident
 135. anta
  assume
 136. ble dratt
  was dragged
 137. politiadvokat
  prosecutor
 138. et dobbeltdrap
  a double homicide
 139. bli erklært
  be declared
 140. blir skadd
  are injured
 141. ta imot
  accept
 142. nedleggelse
  shutdown
 143. nedleggelse
  closure
 144. berørt
  affected
 145. skognæring
  forest industry
 146. omstilling
  restructuring
 147. framover
  forward
 148. treforedling
  wood processing
 149. forsvinner
  disappears
 150. ordfører
  Chairman
 151. konsernledelse
  corporate Management
 152. jævlig
  damn
 153. motsatte
  opposite
 154. optimisme
  optimism
 155. overraskende
  surprisingly
 156. avgjørelse
  decision
 157. eierne
  owners
 158. lenger
  more
 159. for godt
  for good
 160. ialt
  Total
 161. slippe meg
  release me
 162. underdirektør
  Assistant Director
 163. henlegge
  dismiss
 164. påstå
  claim
 165. pågrepe
  arrested
 166. uskyldig
  innocent
 167. rasteplass
  picnic
 168. traktene
  tracts
 169. oppgjøre
  settlement
 170. målløs
  goalless
 171. målløs
  speechless
 172. fengslet
  prison
 173. blir banket av
  being beaten by
 174. hevde
  claim
 175. folkemengde
  crowd
 176. krasje
  crash
Author:
caman
ID:
232835
Card Set:
7_N_05_07_2013
Updated:
2013-09-04 16:58:48
Tags:
avis
Folders:

Description:
avis
Show Answers: