A7

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. etnisk
  ethnic
 2. diagrammet
  graph
 3. adopterte
  adopted
 4. adopterer
  adopt
 5. lesbisk
  lesbian
 6. homofil
  gay
 7. partnerskap
  partnerships
 8. inngår
  enter to
 9. et kjønn
  a gender
 10. som regel
  generally
 11. forandrer seg
  change
 12. siden en gang
  since then
 13. modellfamilie
  model family
 14. har bestått
  consisted
 15. har bestått
  passed
 16. besto
  consisted
 17. består
  consists
 18. typisk
  typical
 19. oppfylte
  fulfilled
 20. oppfyller
  fulfill
 21. en bakke
  a ground
 22. barnslig
  childish
 23. i det minste
  at least
 24. ventet
  expected
 25. venter
  waiting
 26. har lovt
  promised
 27. lovte
  promised
 28. lover
  promise
 29. i nærheten
  nearby
 30. i nærheten
  close
 31. vidunderlig
  wonderful
 32. skamme seg
  ashamed
 33. kjærlighet
  love
 34. helt og fullt
  fully
 35. snudde seg bort
  turned away
 36. snur seg bort
  turns away
 37. rødmet
  reddened
 38. rødmer
  blushes
 39. følte
  felt
 40. føler
  feel
 41. hvisket
  whispered
 42. hvisker
  whispers
 43. et hjerte
  a heart
 44. en park
  a park
 45. en benk
  a bench
 46. en sjasmin
  one jasmine
 47. har lidd
  have suffered
 48. led
  suffered
 49. lider
  suffer
 50. bitter
  bitter
 51. konsenterte seg
  concentrated in
 52. konsenterer seg
  concentrates
 53. svelger noen kameler
  swallowing camels
 54. en krig
  a war
 55. innrømte
  admitted
 56. innrømmer
  admits
 57. tøff
  tough
 58. et brudd
  a break
 59. raus
  generous
 60. det er klart
  It is clear
 61. annenhver helg
  every other weekend
 62. til daglig
  to daily
 63. et forhold
  a relationship
 64. en årsak
  a reason
 65. sjalusi
  jealousy
 66. krangling
  arguing
 67. steforeldre
  stepparents
 68. gå godt overens
  go along well
 69. stesøsken
  step-siblings
 70. på nytt
  again
 71. etablerer seg
  settle down
 72. kjæreste
  girlfriend
 73. skille lag
  separate teams
 74. kranglet
  arguing
 75. krangler
  arguing
 76. i stedet for
  instead of
 77. samarbeider
  collaborate
 78. samarbeider
  cooperate
 79. greide
  managed
 80. greier
  manages
 81. dersom
  where
 82. dersom
  if
 83. en smerte
  a pain
 84. går fra hverandre
  will spread apart
 85. har valgt
  selected
 86. valgte
  selected
 87. velger
  select
 88. velger
  choose
 89. felles
  common
 90. et par
  a pair
 91. viste
  showed
 92. viser
  show
 93. skiller seg
  divorce
 94. opplevde
  experienced
 95. opplever
  experience
 96. nærmere
  detailed
 97. nærmere
  further
 98. nærmere
  closer
 99. teksmelding
  text messages
 100. hjelpsom
  helpful
 101. stolt
  proud
 102. trøstet
  comforted
 103. trøste
  comfort
 104. bli skilt
  be separated
 105. fremdeles
  still
 106. bortskjemt
  spoiled
 107. organiserte
  organized
 108. eksisterte
  existed
 109. eksisterer
  exist
 110. barnehage
  Kindergarten
 111. bussholdeplass
  bus stop
 112. ta seg av
  take care of
 113. organisere
  organize
 114. hverdag
  everyday
 115. best mulig
  best
 116. ryddig
  neat
 117. høflig
  polite
 118. sette pris på
  appreciate
 119. nå til dags
  nowadays
 120. skapte
  created
 121. oppgave
  task
 122. trenger
  need
 123. god plass
  plenty of space
 124. en plen
  a lawn
 125. drabantby
  suburb
 126. Utkant
  Outskirts
 127. boligblokk
  block
 128. en bolig
  a home
 129. mangel på noe
  lack of any
 130. en bygård
  an apartment building
 131. bygård
  residential building
 132. en hovedstad
  a capital
 133. innflytter
  immigrant
 134. kantine
  canteen
 135. har truffet
  ve met
 136. traff
  met
 137. treffer
  meet
 138. mineralvann
  mineral water
 139. ølet
  beer
 140. en sjåfør
  a driver
 141. sjåfør
  chauffeur
 142. sjåfør
  driver
 143. bryggeri
  brewery
 144. en bygd
  a Village
 145. en bygd
  a rural district
 146. savnet
  missed
 147. savner
  miss
 148. enkemann
  a widower
 149. enkemann
  widower
 150. et kjøleskap
  a refrigerator
 151. en matpakke
  a packed lunch
 152. av og til
  occasionally
 153. av og til
  sometimes
 154. ensom
  lonely
 155. ha besøk
  have visit
 156. heller
  rather
 157. sendte
  sent
 158. sender
  send
 159. sender
  submit
 160. forresten
  incidentally
 161. jobbe overtid
  work overtime
 162. en kamp
  a fight
 163. en kamp
  a battle
 164. en kamp
  one match
 165. en kamp
  a game
 166. en fotballdrakt
  a football outfit
 167. gjespet
  yawned
 168. gjesper
  yawn
 169. samboer
  cohabitant
 170. innstillinger
  preferences
 171. innstillinger
  settings
 172. kampanje
  promotion
 173. kampanje
  campaign
 174. totalt
  totally
 175. totalt
  total
 176. delsum
  subtotal
 177. gjenstående
  the remaining
 178. gjenstående
  remaining
 179. oppføre
  specify
 180. kostnad
  expense
 181. kostnad
  charge
 182. kostnad
  cost
 183. et forbruk
  a spending
 184. forbruk
  consumption
 185. angitt beløp
  specified amount
 186. angitt verdi
  specified value
 187. angitt
  specified
 188. grundlig
  thoroughly
 189. eiendeler
  assets
Author:
caman
ID:
232856
Card Set:
A7
Updated:
2013-09-04 17:48:06
Tags:

Folders:

Description:
n
Show Answers: