A8

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. alkoholfri
  alcohol-free
 2. en brensel
  a fuel
 3. en motstand
  a resistance
 4. ertet
  teased
 5. erter
  tease
 6. en kultur
  a culture
 7. har hengt
  hung
 8. hang
  hung
 9. henger
  hanging
 10. tomme
  inch
 11. har overlatt
  have left
 12. overlot
  left
 13. overlater
  leaves
 14. stort sett
  largely
 15. ikke tale om
  no way
 16. lurt
  smart
 17. lurt
  wise
 18. har bydd
  has offered
 19. bød
  offered
 20. byr
  offers
 21. lurte på
  wondered
 22. lurer på
  wonder
 23. legger inn bud
  bid
 24. flau
  embarrassed
 25. en skuff
  a drawer
 26. har trukket
  has pulled
 27. trakk
  pulled
 28. trekker
  pull
 29. trekker
  draws
 30. tittet
  looked
 31. titter
  looking
 32. på nytt
  again
 33. forsikringsselskap
  insurance company
 34. innbo
  contents
 35. innboforsikring
  property insurance
 36. henvise
  referring
 37. tilskudd
  grants
 38. skranken
  counter
 39. sette opp et budsjett
  set up a budget
 40. boligforsikring
  home insurance
 41. kalkulator
  calculator
 42. megler
  broker
 43. fellesgjeld
  public debt
 44. husleie
  rent
 45. prisantydning
  asking price
 46. kausjonist
  guarantor
 47. egenkapital
  capital
 48. har lett
  have searched
 49. lette
  searched
 50. leter
  looking
 51. har fortsatt
  continued
 52. fortsatte
  continued
 53. fortsetter
  continues
 54. gå på visning
  go on view
 55. visning
  view
 56. setter ring rundt
  CIRCLE
 57. sette ting på plass
  put things in place
 58. pakker ut
  unpack
 59. lei av
  tired of
 60. har leid
  hired
 61. leide
  leased
 62. leier
  rent
 63. det meste
  mostly
 64. på jakt etter
  looking for
 65. realistisk
  realistic
 66. ser mørkt på
  looks dark
 67. en rente
  an interest rate
 68. ta opp lån
  take out loans
 69. har båret
  have carried
 70. bar
  beared
 71. bærer
  bears
 72. nærmest
  nearest
 73. nærmest
  almost
 74. faktisk
  actually
 75. lekker
  leaking
 76. en vask
  a sink
 77. dryppet
  dripped
 78. drypper
  dripping
 79. en kran
  a faucet
 80. har pusset opp
  has refurbished
 81. pusset opp
  refurbished
 82. pusser opp
  renovating
 83. reparerer
  fixes
 84. reparerer
  Repair
 85. forferdelig
  horrible
 86. forferdelig
  awful
 87. forferdelig
  terrible
 88. et budsjett
  a budget
 89. sparte
  saved
 90. sparer
  save
 91. et lån
  a loan
 92. en bank
  a bank
 93. en lekse
  a lesson
 94. ha bruk for
  For use in
 95. har skjedd
  happened
 96. skjedde
  occurred
 97. skjer
  happens
 98. følger med
  keep up with
 99. abonnerer
  subscribe
 100. unødvendig
  needless
 101. unødvendig
  unnecessary
 102. strømmen
  electricity
 103. et skap
  a closet
 104. regning
  bill
 105. verksted
  garage
 106. orket
  bear
 107. orker
  bear
 108. har planlagt
  planned
 109. planla
  planned
 110. planlegger
  planning
 111. gal
  nuts
 112. gal
  mad
 113. gal
  crazy
 114. tydeligvis
  apparently
 115. tydelig
  clearly
 116. har råd til
  afford
Author:
caman
ID:
232857
Card Set:
A8
Updated:
2013-09-04 17:48:36
Tags:

Folders:

Description:
n
Show Answers: