A11

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. waist
  midje
 2. useless
  ubrukelig
 3. textbook
  lærebok
 4. take care of
  ta vare
 5. pressure
  press
 6. spell
  stave
 7. the sight
  synet
 8. role
  rolle
 9. right away
  med en gang
 10. print
  skriv ut
 11. polite
  høflige
 12. lifetime
  levetid
 13. yyhh,jhi
  fantasi
 14. illness
  sykdom
 15. to heat
  å varme
 16. happen
  skje
 17. ground
  bakken
 18. graduation
  konfirmasjonen
 19. graduate
  oppgradere
 20. get a haircut
  få en hårklipp
 21. genius
  geni
 22. attention
  oppmerksomhet
 23. finish
  ferdig
 24. far from
  langt fra
 25. expect
  forvente
 26. dishonest
  uærlig
 27. disability
  funksjonshemming
 28. deaf
  døve
 29. converse
  konversere
 30. confident
  trygg
 31. composer
  komponist
 32. compose
  komponere
 33. college
  høyskole
 34. classroom
  klasserom
 35. candy
  konfekter
 36. breathe
  puste
 37. brave
  modige
 38. blind
  blind
 39. to bark
  å bjeffe
 40. an author
  en forfatter
 41. to arrest
  å arrestere
 42. angry
  sint
 43. amazing
  fantastisk
 44. afraid
  redd
 45. an accident
  en ulykke
 46. a story
  en historie
 47. a list
  en liste
 48. the map
  kartet
 49. attack
  angripe
 50. peaceful
  fredelig
 51. the peace
  freden
 52. comfortable
  komfortabel
 53. success
  suksess
 54. wealthy
  velstående
 55. wealth
  rikdom
 56. beauty
  skjønnhet
 57. mysterious
  mystisk
 58. mystery
  mysterium
 59. various
  ulike
 60. variety
  variasjon
 61. honesty
  ærlighet
 62. honest
  ærlig
 63. to govern
  å styre
 64. invention
  oppfinnelse
 65. to promise
  å love
 66. believe
  tror
 67. the waste
  avfallet
 68. the death
  død
 69. the income
  inntekten
 70. income
  inntekt
 71. homeless
  hjemløse
 72. a magazine
  et magasin
 73. practise
  praktisere
 74. a living
  en levende
 75. earn
  tjener
Author:
caman
ID:
232861
Card Set:
A11
Updated:
2013-09-04 17:50:04
Tags:

Folders:

Description:
n
Show Answers: