A12

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. en aldersgruppe
  the age group
 2. en tabell
  a table
 3. minst
  least
 4. mest
  most
 5. sy
  sewing
 6. reparere
  repair
 7. et idrettslag
  a sports club
 8. en tradisjon
  a tradition
 9. en dato
  a date
 10. i tillegg til norsk
  In addition to Norwegian
 11. blant annet
  including
 12. en integrering
  an integration
 13. et arbeidsmarked
  a labor market
 14. en minoritet
  a minority
 15. en innvandrer
  an immigrant
 16. først og fremst
  primarily
 17. et nettsted
  a website
 18. lett
  easy
 19. i fritida
  in leisure
 20. gjøre lekser
  do homework
 21. for å se på
  to watch
 22. en fotballkamp
  a football game
 23. et skolekor
  a School Choir
 24. et kor
  a choir
 25. aktiv
  active
 26. to ganger i uka
  twice a week
 27. i helgene
  weekends
 28. en fetter
  a cousin
 29. et hjemmearbeid
  a homework
 30. hver dag
  everyday
 31. kanskje
  perhaps
 32. bli stresset
  be stressed
 33. ha dårlig tid
  having bad time
 34. få dårlig tid
  out of time
 35. på den måten
  in this way
 36. følge
  follow
 37. foreldre
  parents
 38. synge
  sing
 39. et instrument
  an instrument
 40. en fotball
  a football
 41. deres
  their
 42. en aktivitet
  an activity
 43. moderne
  modern
 44. ha rett
  entitled
 45. vik-tig
  important
 46. en nord-mann
  a Norwegian
 47. ei tidsklemme
  a time squeeze
 48. en ingeniør
  an engineer
 49. et hjemland
  a homeland
 50. en utdannelse
  an education
 51. å kjenne
  knowing
 52. vaffel
  waffle
 53. å stelle
  take care
 54. en dugnad
  joint efforts
 55. ei blokk
  a block
 56. en festdag
  a feast
 57. en kommune
  a municipality
 58. flytte
  move
 59. glede seg til
  look forward to
 60. å lengte etter
  yearn
 61. en asylsøker
  an applicant
 62. å prate
  to chat
 63. å spille kort
  playing cards
 64. å kjede seg
  bored
 65. trene
  train
 66. holde seg i form
  keeping fit
 67. ensom
  lonely
 68. trist
  sad
 69. i trygghet
  in safety
 70. glad
  happy
 71. en natur
  a nature
 72. på landet
  country
 73. et asylmottak
  a reception center
 74. å lande
  to land
 75. en flykning
  the refugees
 76. et nytt liv
  a new life
Author:
caman
ID:
232862
Card Set:
A12
Updated:
2013-09-04 17:50:32
Tags:

Folders:

Description:
n
Show Answers: