sps5

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. få seg/ jeg har ikke fått meg en pc ennå
  get
 2. klare seg/ jeg klarer meg godt uten
  manage
 3. avhengig av / jeg er helt avhengig av datamaskin og av internett
  dependent on
 4. gammeldags/ jeg skriver gammeldagse brev på papir
  old-fashioned
 5. et nett
  network
 6. informajon/ finne informasjon
  information
 7. slå opp/ slo/ slått/ jeg kan slå opp nyheter på nettsiden
  look up
 8. til og med/ jeh kan til og med høre musikk og se film
  even
 9. høres ut/ det høres ikke koselig ut
  sounds
 10. å stirre/et/ jeg like ikke å stirre på en liten datamaskin
  stare
 11. det spørs/det spørs hvor lenge det er mulig
  I wonder
 12. det meste/snart foregår det meste på nettet
  mostly
 13. underholdning/ bruker nettet både til underholdning og til å hente information
  entertainment
 14. kommunisere/te/ bruke nettet til å kommunisere med andre
  communication
 15. i tillegg/
  in addition
 16. lokal avis
  local
 17. en støtte/ staten gir økonomisk støtte til avisene
  support
 18. demokrati/et
  democratic
 19. en mening/ På den måten kan ulike meninger komme fram
  ideas
 20. dominere/ dominerende/ TV er kanskje det dominerende mediet i samfunnet
  dominant
 21. tv-skjerm/ bruke mange timer foran tv-skjerm
  tv screen
 22. slappe av/ mange ser på tv til å slappe av
  relax
 23. en lisens/
 24. en nyhetssending
  news broadcast
 25. en intekt/
  income
 26. en mulighet/ vi har mulighet til å skaffe oss informations
  a chance, possibility
 27. en ekspert/
  an expert
 28. et tema
  a theme
 29. helsespørsmål/et
  health issue
 30. en religion
  religion
 31. politikk
  policy
 32. en debatt
  debate
 33. ta opp/
  debate/ address
 34. aktuell
  relavent
 35. engasjert/
  involved
 36. en seer
  viewer
 37. synspunkt/et
  point of view
 38. informative
  informative
 39. nyttig
  useful
 40. legge vekt på/ mediene legger vekt på information
  emphasis
 41. argumentere/det er ikke tid til å argumentere rolig før noen avbryter
 42. avbryte/ avbrøt/ avbrutt
  interrupt
 43. en deltaker
  participatian
 44. å sette saken på spissen
  exaggerate
 45. en dramatikk
  dramma
 46. en krig
  a war
 47. en konflikt
  conflikt
 48. en katastrofe
  catastrophe
 49. et forhold
  condition
 50. ensidig
  one-sided
 51. i det hele
  at all
 52. lokke/ et/ krig eller katastrofe lokker journalistene dit
  attract
 53. en inflyttelse/ massemediene har stor innflyttelse på vårt daglige liv
  influence
 54. det viser seg
  it turns out
 55. å løse en sak
  resolve an issue
 56. å sette søkelys på/ saker blir løst lettere når mediene setter søkelys på dem
  focus on
 57. være på ville veier/
  be completely wrong
 58. forbudt
  forbidden
 59. opprørende/ den opprørende historien
  shocking
 60. en ektefelle
  spouse
 61. ta hensyn til
  take into consideration
 62. stå på egne ben
  be indenepent
 63. en kommune
  commune
 64. en behandling
  a treatment
 65. å stole på/vi stoler på fornumten
  trust
 66. å seire/et
  win
 67. ei høne
  chicken
 68. en spøk
  a joke
 69. munter
  cheerful
 70. fryse i hjel
  freeze to deadth
 71. en due
  pigeon
 72. upassende
  unsuitable
 73. farlig
  dangerous
 74. forkjøle seg
  catch cold
 75. fæl
  terrible
 76. egentlig
  really
 77. en skam
  shame
 78. fortjene/te
  deserve
Author:
caman
ID:
232890
Card Set:
sps5
Updated:
2013-09-04 19:36:21
Tags:
norsk
Folders:

Description:
lære norsk
Show Answers: