6/9

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ascertain
  nhận thấy dc, biết chắc
 2. dormant
  đang ngủ, ko hoạt động
 3. burgeoned
  đâm chồi, nảy lộc
 4. potentate
  người quyền thế, ruler
 5. disseminate
  gieo rắc, phổ biến
 6. derived
  tạo ra từ, nguồn gốc từ
 7. prerogative
  đặc quyền, đặc lợi
 8. nepotism
  chủ nghĩa gia đình
 9. dearth
  hiếm hoi, khan hiếm
 10. internecine
  mâu thuẫn nội bộ, huynh đệ tương tàn
 11. tyro
  người ms vào nghề
 12. sophistry
  ngụy biện, ngụy trá
 13. factitious
  giả tạo
 14. encomium
  tâng bốc, tuyên dương
 15. obloquy
  sự sỉ nhục, phỉ báng
 16. hyperbole
  nói cường điệu, ngoa ngoắt
 17. munificent
  hào phóng, quảng đại
 18. prevarication
  chối quanh, dối quẩn
 19. charisma
  khả năng gây ảnh hưởng, hấp dẫn
 20. genocide
  tội diệt chủng
 21. impregnable
  ko lay chuyển dc, ko vào dc
 22. extenuating
  có thể giảm nhẹ, có thể tha thứ
 23. neophyte
  beginner
 24. patriarch
  ng già, đáng kính, bô lão
 25. forebordings
  báo trc ( điềm gở)
 26. emanating
  đến từ, bắt nguồn từ
 27. miscreant
  kẻ vô lại, đê tiện
 28. protocol
  nghi thức (cử hành 1 dịp j kỉ niệm)
 29. circuitous
  loanh quanh, vòng quanh
Author:
anti207
ID:
233291
Card Set:
6/9
Updated:
2013-09-06 23:32:41
Tags:

Folders:

Description:
6/9
Show Answers: