Toxiner

Home > Preview

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.


 1. Exotoxiner
  proteiner, der produceres i bakterien for så at secerneres til omgivelserne
 2. Endotoxiner
  betegnelsen for LPS i den Gram-negative bakteries cellevæg
 3. Toxingruppe A
  A: Toxiner, der virker ekstracellulært.
 4. Toxingruppe B
  B: Toxiner, der virker på membranen.
 5. Toxingruppe C
  C: Toxiner, der trænger igennem cellemembraner og dræber celler.
 6. Toxingruppe D
  D: Toxiner, der trænger igennemcellemembraner og deregulerer celler.
 7. Toxingruppe E
  E: Membranbeskadigende toxiner.
 8. Toxingruppe F
  F: Toxiner med usikker virkningsmåde.
 9. Toxinegruppe G
  G: Celleassocierede toxiner
 10. LPS
  Tilhører toxingruppe G og er opbygget af en polysacchariddel med en stabil kerne tilknyttet op til 25 ens enheder. Bundet til den stabile kerne er et disaccharid-difosfat kompleks med lipider
 11. Choleratoxinet:
  Tilhører toxingruppe D og er opbygget af to subunits. Subunit B bindes til tarmslimhinden og fremmer optagelsen af subunit A, der herefter påvirker adenylylcyklasen til et højere intracellulært niveau af cAMP. Dette medfører hypersekretion fra cellerne til tarmlumen.

Card Set Information

Author:
Janni_Larsson
ID:
233584
Filename:
Toxiner
Updated:
2013-09-08 20:34:15
Tags:
toxiner
Folders:

Description:
card
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview