17

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. ADHD - diagnoskriterier?
  • Minst sex månader med minst sex symptom på varderera
  • Ouppmärksamhet
  • Hyperaktivitet/impulsivitet
 2. Exempel på ouppmärksamhetssymptom? 6 st
  • Ouppmärksamhet på detaljer
  • Svårt att bibehålla uppmärksamhet
  • Lyssnar ofta inte på tilltal
  • Svårt att organisera
  • Tappar ofta bort saker
  • Störs lätt av yttre stimuli
 3. Exempel på hyperaktivitet/impulsivitetssymptom? 6 st
  • Svårt att vara still med händer och fötter
  • Springer ofta omkring
  • Är ofta "på språng"
  • Pratar ofta överdrivet mycket
  • Kastar ofta ur sig svar innan frågeställaren pratat färdigt
  • Avbryter eller inkräktar ofta på andra
 4. Krav för ADHD-diagnos?
  • Problemen ska visa sig i minst två typer av vardagssituationer (arbete, studier, hem)
  • Debut före sju år
  • Varaktighet av symptomen
  • Funktionsnedsättning
Author:
colebra
ID:
233745
Card Set:
17
Updated:
2013-09-09 15:36:13
Tags:
17
Folders:

Description:
17
Show Answers: