Peronlighetsstörning

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Prevalens?
  9-15%
 2. Emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline) (6 st)
  • Instabila känslor
  • Instabil självbild
  • Impulsiva
  • Självkritik/depressivitet/ångest
  • Kronisk tomhetskänsla
  • Suicidala

  • ♀ 20-35
  • Diff: ADHD, Bipolär 2
 3. Narcissistisk personlighetsstörning (5 st)
  • Kräver beundran - vill vara i fokus
  • Socialt välfungerande
  • Empatilösa - ytliga relationer
  • Grandiositet - bättre än andra
  • Orimliga krav på omgivningen

  Diff: ADHD, bipolär
 4. Antisocial personlighet (psykopati) (6 st)
  • Målet är egen vinning
  • Manipulativ - oärlig
  • Oförmåga till skuld, däremot skam
  • Lättväckt aggressivitet
  • Impulsiv - oansvarig
  • Ytlig charm - oförmåga till djupare relationer

  Diff: ADHD, bipolär
 5. Schizotyp personlighetsstörning (6 st)
  • Svårigheter att upprätta gränser mellan själv och andra
  • Mycket magiskt/andligt tänkande
  • Excentriska
  • Begränsat affektivt register
  • Trivs bäst själva
  • Misstänksamma

  Diff: Schizofreni
 6. Fobisk personlighetsstörning (6 st)
  • Låg självkänsla
  • Upptagna av rädsla för kritik
  • Undviker konflikter/social kontakter
  • Oroar sig mycket för fysisk säkerhet
  • Avsaknad av glädje i livshändelser/omgivning
  • Ångestbenägna

  Diff: GAD
 7. Tvångsmässig personlighetsstörning (7 st)
  • Svårt att ta till sig andras idéer
  • Svårt att fullfölja uppgifter pga perfektionism
  • Hög moral/moraliserande
  • Plikttrogna, upprättar schema
  • Håller ut med attityder/uppgifter långt efter att det slutat vara funktionellt
  • Rigida

  Diff: GAD
 8. Paranoid ()
  • Utpräglat misstänksamma
  • Hänger upp sig på upplevda oförrätter
  • Överdrivet känslig för kritik
  • Avsaknad av mjukhet/empati/humor

  Diff: vanföreställningssyndrom
Author:
colebra
ID:
233748
Card Set:
Peronlighetsstörning
Updated:
2013-10-06 19:12:36
Tags:
15
Folders:

Description:
15
Show Answers: