10

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ångestsymptom?
  • Gnagande oro
  • Malande tankar om förväntade hot
  • Bröstet känns trångt
  • Det snör åt i halsen
  • Känns som om man håller på att kvävas
  • Tryck eller smärtkänslor i magtrakten
  • Isande känsla i huvudet
  • Hela kroppen kan skaka som i frossa"Känns som att dö eller förlora förståndet"
 2. Diffdiagnoser till social fobi?
  • Depression
  • Paniksyndrom
  • Agorafobi
  • Schizoid personlighetsstörning
  • Schizofreni
 3. Vad är ångest?
  • Att känna fruktan, vara rädd, orolig, ängslig, spänd
  • Irrationell fruktan
  • Hjälplöshet
  • Aktivering av stressystemen
 4. Krisens fyra faser enligt Cullberg? Tidsaspekter?
  • Chockfasen (sekunder-vecka)
  • Reaktionsfasen (veckor-år)
  • Bearbetningsfasen (kan fortgå i flera år)
  • Nyorienteringsfasen (livet ut)
 5. Kriterier för panikattack?
  • Minst 4 utav:
  • Bultande hjärta
  • Svettning
  • Darrning eller skakning
  • Känsla av att tappa andan
  • Kvävningskänsla
  • Obehag eller smärta i bröstet
  • Illamående, magbesvär
  • Svindel, yrsel, ostadighet, matthet
  • Derealisations eller depersonalisationskänslor
  • Rädsla att förlora kontroll eller bli tokig
  • Dödsskräck
  • Frossbrytningar
  • Domningar eller klåda
 6. Agorafobi
  Torgskräck
 7. Paniksyndromet?
  • Återkommande panikattacker
  • Förväntningsångest
  • Agorafobi(Depression)
 8. Tidsaspekter av panikattack? Debut? Duration?
  • Når maximum snabbt, inom 10 min
  • Håller på några minuter
 9. Förekomst av paniksyndrom?
  • Män:kvinnor 1:2
  • Med agorafobi 50%
  • Livstidsprevalens 1-2%
  • Debut: tonår - 40 år
 10. Konsekvenser av paniksyndrom?
  • Överdödlighet i kardiovaskulörsjukdom, fr a män
  • Förhöjd suicudrisk
  • Ökat alkoholberoende
  • 30-50% utvecklar depression
 11. Åtgärd panikattack
  • Närvara
  • Uppträda lugnt
  • Lyssna
  • Ge krisstöd
  • Förmedla kunskap
  • Vb kroppsus
  • Fokusera på nuet om omgivning - avledning
  • Kontrollera missbruk
 12. Behandling paniksyndrom
  • Psykologisk:
  • Exponering
  • Andningstekniker
  • KBT
  • Flytta fokus utanför egna tanke- och känslovärld
  • Farmakologisk:
  • SSRI
  • TCA (Klomapramin)
  • SNRI (Venlafaxin)
  • Anxiolytika (ex antihistamin)
  • -benzo bör undvikas pga missbruksrisk
 13. Behandling specifik fobi
  KBT med exponering
 14. Vad står TCA för? exempel?
  Tricykliska antidepressiva. Ex Klomipramin
 15. Vad står SNRI för? Exempel?
  • Selektiva Noradrenalinsåterupptagshämmare.
  • Ex Venlafaxin
 16. Förekomst av social fobi? Debut?
  • 10-15%
  • Män:kvinnor 1:1
  • Debut i tonår
 17. Konsekvens av social fobi
  • Depression
  • Säkerhetsbeteenden
  • Hög suicudrisk
  • Alkoholmissbruk
 18. Behandling social fobi
  • KBT i grupp
  • Farmaka: SSRI, SNRI, Betablockerare vid specifiks situationer
  • Försiktighet med benzo pga missbruksrisk
 19. Skiljer psykos från tvångssyndrom?
  Medveten om problemet
 20. Fyra vanliga tvångssyndromsteman?
  • Kontaminationsskräck
  • Oönskade skamliga tankar om skada, religion, sexualitet
  • Symmetri
  • Sparande, oro att kasta ngt värdefullt
 21. Prevalens för tvångssyndrom?Debut?
  • 1-2%
  • Tonår, men sen diagnos
 22. Komorbititet till tvångssyndrom?
  • Depression
  • Social fobi
  • Paniksyndrom
 23. Diffdiagnoser till tvångssyndrom?
  • Personlighetsstörning
  • Schizofreni
 24. Behandling av tvångssyndrom?
  • Exponeringsbehandling
  • SSRI
  • TCA
 25. GAD?
  Generaliserat ångestsyndrom
 26. Diagnostik av GAD?
  • Orealistisk eller överdriven ångest och känsla av oro kring minst två teman flertalet dagar under minst 6 mån. Svårighet att kontrollera oron. Rädslan och oron förknippas med minst tre symptom utav:
  • -rastlös, uppskruvad, på helspänn
  • -lätt att bli uttröttad
  • -svårt att koncentrera sig
  • -irritabel
  • -muskelspänning
  • -sömnstörning
 27. Somatiska symptom av GAD?
  • Dyspepsi
  • Irritabel colon
  • Brudgums
  • Spänningsvärk
 28. Konsekvenser av GAD?
  • Alkoholöverkonsumtion
  • Självmedicinering med lugnande medel
  • Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom
  • Ökad suicudrisk
 29. Livstidsrisk för GAD?
  5%
 30. Diffdiagnoser till GAD?
  • Depression
  • Social fobi
  • Paniksyndrom
 31. Behandling av GAD?
  • SSRI
  • SNRI
  • Lyrica
  • KBT
  • Tillämpad avslappning
 32. PTSD?
  Posttraumatiskt stressyndrom
 33. Komorbiditet till PTSD?
  • Psyk 40-60%
  • GAD
  • Paniksyndrom
  • Förstämmningssyndrom
  • Alkohol
  • Narkotika
 34. Behandling PTSD?
  • Symptomatisk
  • KBT med exponering
  • EMDR med exponering
  • SSRI
  • Neuroleptika
  • Undvik benzo
  • Propavan vid sömnbesvär
Author:
colebra
ID:
233762
Card Set:
10
Updated:
2013-09-09 15:37:35
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers: