8

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad reglerar serotonin-systemet? (5 st)
  • Sinnesstämning
  • Tvång
  • Ångest
  • Aptit
  • Sömn
 2. Vad reglerar noradrenalin-systemet? (5 st)
  • Sinnesstämning
  • Ilska
  • Energi
  • Uppmärksamhet
  • Koncentration
 3. Utgångspunkt för serotonin-systemet?
  Nucleus Raphe
 4. Utgångspunkt för noradrenalin-systemet?
  Locus coeruleus
 5. Vad reglerar dopamin-systemet? 5 st
  • Kognitiv påverkan
  • Negativa system
  • Hallucinationer
  • Lust
  • Rörelser
 6. Utgångspunkt för dopamin-systemet?
  Substantia nigra och tegmentum
 7. Typiska psykossymptom? (8 st)
  • Hallucinationer
  • Vanföreställningar
  • Formella tankestörningar
  • Språkstörning
  • Desorganiserat beteende
  • Katatoni
  • Jagstörning
  • Negativa symptom
 8. Vad ingår i psykiskt status? (7 punkter)
  • Vakenhet
  • Klarhet
  • Orienteringsgrad
  • Formell och emotionell kontakt
  • Stämningsläge
  • Psykotiska symptom
  • Suicidalitet
 9. Suicidalitet, succession?
  • Dödstankar
  • Dödsönskan
  • Suicidtankar
  • Suicidplaner
  • Suicidal aktivitet
 10. DSM IV axlar?
  • I: kliniska störningar, ex depression eller psykos
  • II: personlighetsstörningar och utvecklingsstörning
  • III: somatiska sjukdomar eller skador
  • IV: psykosociala problem
  • V: global skattning av funktionsförmåga enligt GAF-skalan
 11. Typiska depressionssymptom? (7 st)
  • Vikt-nedgång/uppgång
  • Sömnstörning-för mkt/lite
  • Agitation eller hämning
  • Svaghetskänsla, brist på energi
  • Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor
  • Minskad koncentrationsförmåga, eller obeslutsamhet
  • Återkommande tankar på döden
 12. Depressionsdiagnostik
  • A. Minst fem av nio depressionssymptom
  • B. Symptomen uppfyller ej kriterierna för blandepisod mani/depression
  • C. Symptomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete eller socialt
  • D. Symptomen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (missbruksdrog, medicinering) eller somatiska sjukdom/skada
 13. Depressionsgrader?
  • Lindrig: lätt försämring av funktion i arbetsliv, vanliga sociala aktiviteter, relationer
  • Måttlig: funktionsnedsättning mellan lindrig och svår
  • Svår: med/utan psykotiska symptom: markant försämring av social funktion
Author:
colebra
ID:
233764
Card Set:
8
Updated:
2013-09-09 15:36:56
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers: