2

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Etiologiska faktorer - Biologi
  • Arv 40-60 %
  • Ålder
  • Kön
 2. Etiologiska faktorer - Bakgrund
  • Negativa händelser
  • Uppväxt
  • Förväntan
  • Inlärning
 3. Etiologiska faktorer - Miljö
  • Tillgänglighet
  • Social mönster
  • Umgänge
  • Relationer
  • Stress
 4. Vilka har ökad risk för beroende?
  • Psykiska sjukdomar: bipolär, schizofreni
  • Personlighetsstörningar
 5. Hur många har en hög alkoholkonsumtion utan problem?
  250 000
 6. Hur många har ett skadligt bruk av alkohol?
  450 000
 7. Hur många har ett alkoholberoende med låg/måttlig problemtyngd?
  250 000
 8. Hur många har ett alkoholberoende med stor problemtyngd?
  50 000
 9. Medelkonsumtionen av alkohol?
  32 liter starksprit/år
 10. Skillnader mellan män och kvinnor rörande alkohol? (7 st)
  • Långsammare förbränning
  • Väger mindre
  • Mindre vattenmängd
  • Annan metabolism
  • Utvecklar beroende snabbare och vid lägre intag
  • Graviditet
  • Negativa attityder
 11. Enzym för alkoholnedbrytning
  Alkoholdehydrogenas
 12. Definitioner av beroende
  • 3/6 senaste 12 mån:
  • -stark längtan efter drogen
  • -svårighet att kontrollera intaget
  • -fortsatt användning trots skadliga effekter
  • -prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser
  • -ökad tolerans
  • -fysiska abstinenssymptom
 13. Definition av skadligt bruk
  Användningen ger skadliga hälsoeffekter fysiskt eller psykiskt
 14. Skillnad på riskbruk, missbruk och beroende
  • Riskbruk: epidemiologisk term
  • Missbruk: socialtjänstbeteckning
  • Beroende: diagnos enligt ICD-10
 15. Hur många har missbruk av lugnande medel?
  80 000 - 200 000
 16. Hur många har missbruk av analgetika?
  Okänt
 17. Hur många har provat narkotika någon gång?Vad är vanligast?
  800 000, varav 60 % cannabis
 18. Hur många har tungt narkotikamissbruk?
  30 000
 19. Identifiera alkoholmissbruk akut baserat på promillenivå
  • 1 promille och opåverkad - sannolik toleransutveckling
  • 2 promille och pratbar - sannolikt beroende
 20. Labprover vid alkoholmissbruk 4 st
  • GT
  • CDT
  • MCV
  • PEth
Author:
colebra
ID:
233770
Card Set:
2
Updated:
2013-09-09 15:35:21
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers: