1

The flashcards below were created by user colebra on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka lagar reglerar tvångsvård? (2 st)
  • LPT - Lag om psykiatrisk tvångsvård 
  • LRV - Lag om rättspsykiatrisk vård
 2. Vilka är kriterierna för LPT? (3 st)
  • Allvarlig psykisk störning
  • Psykiatrisk vård absolut nödvändig och ingen annan vårdform är möjlig
  • Patienten motsätter sig vård
 3. Vad är allvarlig psykisk störning enligt juridiken?
  • Tillstånd av psykotisk karaktär
  • Allvarliga depressioner med självmordsrisk
  • Svårartade personlighetsstörningar
  • Missbruk med psykostillstånd, allvarligt förvirringstillstånd, svårartat abstinenstillstånd (delirium tremens)
 4. Vilka får skriva ett vårdintyg?
  Leg läk, specialisering ej nödvändigt
 5. Vad krävs för vårdintyg?
  Undersökning av pat
 6. Vilka får fatta ett kvarhållningsbeslut?
  Läkare, leg ej nödvändigt
 7. Vad är ett kvarhållningsbeslut?
  Patient får hållas kvar på vårdinrättning tills frågan om intagning är avgjord.
 8. Vilka får fatta intagningsbeslut?
  • Chefsöverläkare eller specialist i psykiatri med uppdrag från chefsöverläkare
  • Ej samma läkare som skrivit vårdintyget
 9. Hur länge är ett vårdintyg giltigt?
  4 dagar
 10. När ska ett intagningsbeslut fattas?
  Inom 24h efter ankomst till sjukhus
 11. Vad kräver en konvertering från frivillig psykiatrisk slutenvård till sluten psykiatrisk tvångsvård?
  • Grundkriterierna samt att pat på grund av sin psykiska störning kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon annanm.
  • Fysisk skada, även psykiska i omgivningen (hot, trakasserier), ej ekonomisk
 12. Omprövning av tvångsvård?
  Förvaltningsrätten efter chöl ansökan 4 v e intagningsbeslut, 4 mån e intagningsbeslut, därefter var 6e månad
 13. Hur många tvångsvårdas varje år?
  • 12 000 LPT
  • 1500 LRV
 14. Mål med tvångsvård?
  Få patienten i stånd att frivilligt medverka till fortsatt vård
 15. Rättigheter för tvångsvårdade pat?
  • Information om: 
  • -att vård ges enligt LPT
  • -överklagningsmöjlighet av tvångsvård och andra beslut
  • -rätt till stödperson
 16. Tvångsåtgärder enligt LPT?
  • Låst avdelning
  • Kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning
  • Medicinering
  • Fastspänning
  • Avskiljning
  • Kontroll av försändelser
  • Inskränkning av elektronisk kommunikation
  • Omhändertagande av viss egendom
  • Ev ECT, sondmatning, behandling av somatisk sjukdom
Author:
colebra
ID:
233771
Card Set:
1
Updated:
2013-09-09 15:35:01
Tags:

Folders:

Description:

Show Answers: