sps9

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. finne seg i rett
  settle down, fit in
 2. annerledes
  different
 3. en fred
  peace
 4. lengte etter
  long for
 5. uttale/te
  pronounce
 6. være vant til
  to be used to
 7. en befolkning
  population
 8. en innvandring
  immigration
 9. en folkegruppe
  ethnic group
 10. uttale/te
 11. undertrykke/et
  suppress
 12. endre seg
  change
 13. bevare/te
  protect/preserve
 14. et naboland
  neighbour country
 15. en del
  a part
 16. urbefolkning
  aboriginal population
 17. et statsborgerskap
  citizenship
 18. kraftig
  considerably
 19. omkring
  around
 20. en periode
  a period
 21. et behove
  need
 22. til å begynne med
  to begin with
 23. en arbeidskraft
  work force
 24. ufaglært
  unskilled
 25. en borger
  citizen
 26. ha tilbud om arbeid
  a job offer
 27. en spesialist
  en ekspert
 28. en politiker
  politician
 29. en økonom
  economist
 30. i framtida
  the future
 31. et asyl
  asylum
 32. urolighet
  unrest
 33. et frykte
  flee
 34. forfølgelse
  oppression
 35. forfølge
  chase/pursue/hunt
 36. en vold
  violence
 37. beskyttelse
  protection
 38. politisk
  poticial
 39. en status
  status
 40. en fryktning
  refugee
 41. konfliktområde
  conflick area
 42. humanitær
  humanitarian
 43. et grunnlag
  basis
 44. meneskelig
  human
 45. gjenforening
  reunification
 46. enkelt
  simple
 47. kortvarig
  shortterm
 48. sesongarbeider
  seasonal employee
 49. gjennomføre
  complete
 50. et medlem
  a member
 51. utvandring
  emigration
 52. emigere
  emigrate
 53. forlate/forlot/forlatt
  leave
 54. dra/dro/dratt
  go
 55. utvandre/et
  emigrate
 56. religiøs
  religious
 57. slå seg ned
  settle down
 58. holde sammen
  stay together
 59. litt etter litt
  little by little
 60. integrert
  integrated
 61. tilknytning
  connection
 62. holde på tradisjoner
  cling to
 63. overleve/overlevde
  survivw
 64. en fjerdedel
  1/4/2013
 65. bringe/brakte/har brakt
  bring
 66. glemme/glemte
  forget
 67. mislike
  dislike
 68. tenåring/en
  teenager
 69. fjerne seg
  move away from/ go away/withdraw
 70. få vondt i øynene
  ones eyes hurt
 71. betenke seg
  hesitate/ consider/ change one mind
 72. en gang iblant
  once in a while
 73. blid
  happy
 74. ordentlig irritert
  annoyed
 75. utenat
  by heart
 76. holde på med
  busy with
Author:
caman
ID:
233817
Card Set:
sps9
Updated:
2013-09-09 19:16:53
Tags:
norsk
Folders:

Description:
lære norsk
Show Answers: