America_Words_01.txt

The flashcards below were created by user Rostislav on FreezingBlue Flashcards.

 1. neat [ni:t] čístý, upravený
  • keep sth neat udržovat něco v pořádku
  • neat and trim jako ze škatulky
 2. foster pěstovat, podporovat, pomáhat v rozvoji
 3. scholarship stipendium
  • apply for a scholarship
  • scholarship student stipendista
  • eminent scholar vynikající vědec
 4. legacy dědictví, odkaz (dějinný)
  legacy of our ancestors odkaz našich předků
 5. posturing [postčuring] předstírání
  adopt a posture on sth zaujmout postoj k čemu
 6. flee (fled, fled) before, from uprchnout
 7. alluring svůdný, lákavý
 8. flourishing vzkvétající, prosperující
Author:
Rostislav
ID:
234087
Card Set:
America_Words_01.txt
Updated:
2013-09-10 21:47:16
Tags:
pok
Folders:

Description:
pok
Show Answers: