Brønnteknikk - 02.03 Boreteknologi - foringsrør (casing) og sementering

The flashcards below were created by user Albkiter on FreezingBlue Flashcards.

 1. 3.01 Hva er hensikten med å bruke foringsrør?
  For å har et stabilt hull og isolere brønnen fra formasjonene.
 2. 3.02 Hva kan man installere i brønnen som følge av at man har foringsrør?
  f. eks. ventiler og plugger
 3. 3.03 Hva må man tenke på i
  forbindelse med utformingen av et casing-program?
  Trykkene i brønnen (poretrykk og fraktureringstrykk)
 4. 3.04 Hva trenger man kunnskap om for å
  lage en brønn?
 5. 3.05 Hva menes med TOC og hva er den
  vanligvis basert på?
  TOC = top of cement, f. eks. myndighetskrav
 6. 3.06 Hvilke laster må tas i betrakning
  før man velger ut en casing for en gitt brønn?
 7. 3.07 Hvilke elementer må man tenke på
  i forbindelse med at man skal sette produksjonsutstyr i en brønn?
 8. 3.08 Hva kalles de fem vanligste
  foringsrørtypene (casinger) som brukes i Nordsjøen?
 9. 3.09 Hva er de vanligste
  hullstørrelsene som brukes i Nordsjøen?
 10. 3.10 Hvor langt er vanligvis
  åpningsrøret (conductor casing)?
 11. 3.11 Hvor langt er det vanligvis
  forankringsrører (surface casing)?
 12. 3.12 Når settes brønnhodet og BOP på
  plass?
 13. 3.13 Når settes forlengelsesrøret og
  hva er spesielt med dette?
 14. 3.14 Hvordan settes foringsrørene
  sammen? Kjenner du noen vanlige gjengetyper?
 15. 3.15 Hva bruker man kile (slips= og
  elevator til?
 16. 3.16 Nevn faktorer som er viktige å
  huske på i forvindelse med gjenger
 17. 3.17 Hva mener vi med
  sikkerhetsmarginer eller sikkerhetsfaktorer når vi jobber med
  foringsrør?
 18. 3.18 Hva er hensikten med å bruke
  sement når man lager en brønn?
 19. 3.19 Hvilke tre hovedtyper sementering
  har vi?
 20. 3.20 Nevn fem ulike typer utstyr som
  brukes i forbindelse med en sementering?
 21. 3.21 Hvordan kan man vite at all
  sementen er pumpet ned og bak foringsrører?
Author:
Albkiter
ID:
234654
Card Set:
Brønnteknikk - 02.03 Boreteknologi - foringsrør (casing) og sementering
Updated:
2013-09-13 19:24:17
Tags:
Brønnteknikk Boreteknologi foringsrør sementering
Folders:

Description:
Spørsmål fra undervisning
Show Answers: