Systematisk bakteriologi 2

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.

 1. Streptococcus agalactiae
  Forekomst, smittekilder og smittevej
  Forekommer i fæces og i vagina.

  • Kan årsag til neontal sepsis og meningitis i op til 3 månader efter fødslen.
  • Smittes i fødselsvejen

  Kan vare årsag til puerperalfeber, urinvejsinfektioner og underlivsbetændelse
 2. Streptococcus agalactiae
  behandling
  Ved sepsis og meningitis: kombinationsbehandling med penicillin og aminoglykosid --> synergisme

  Lokalbehandling med klorhexidin eller penicillinbehandling
 3. Enterococcus,
  enterococcus faecalis
  forekomst
  normalfloraen i mave-tarm-kanalen hos mennesker og dyr
 4. Enterococcus,
  enterococcus faecalis
  Sygdom og patogenese
  årsag til urinvejsinfektioner, galdevejsinfektioner og endocarditis
 5. Enterococcus,
  enterococcus faecalis
  Behandling
  enterococcus bliver forholdsvist let antibiotikaresistente

  resistensbestemmelse er vigtig

  endocarditis: pencillin i kombination med aminoglykosid. Vid allergi eller resistens kan vancomysin bruges

  altid resistent for cefalosporiner
 6. Orale streptokokker
  sygdom og patogenese
  endocarditis efter tandudtrækning

  nogle arters produktion af store polysaccharider, faciliterer adhæsion til beskadigede hjerteklapper.

  hjerneabscesser
 7. Orale streptokokker
  behandling
  • varierende resistensmønster, resistensbestemmelse vigtig.
  • initialbehandling: kombination af penicillin og aminoglykosid

  allergi: ceftriaxon

  4-6 uger
 8. Streptococcus pneumoniae
  indelning
  • ofte som diplokokker, end-to-end
  • også i korte kæder

  • alpha-hæmolytisk
  • følsom for optokin (andre alpha-hæmolytiske streptococcer er ikke følsomme)

  Typindelning: kapselpolysaccharid: K-antigen, mere end 80 tyoer defineres
 9. Streptococcus pneumoniae
  forekomst, smittekilder og smittevejer:
  normalfloraen i svælget hos 40%

  kontakt og dråbeinfektion
 10. Streptococcus pneumoniae
  sygdom og patogenese:
  • 50% af bakterielle pneumonier.
  • Aspiration af svælgsekret
  • Symptom: feber, kulderystelser, brystsmerter, hoste og ekspektoration
  • lobære pneumoni - en eller flere lungelobuli
  • bronchopneumoni


  meningitis, ses efter bakteriæmi eller ved spredning fra mellemøret


  sinuitis og otitis media åsaget av s.pneumoniae er hyppigt. infektion kan ske fra nasopharynx
 11. Streptococcus pneumoniae
  behandling
  • penicillin
  • resistensbestemmelse
  • erythromycin - alternativ
  • vid meningitis: cefriaxon
 12. Streptococcus pneumoniae
  Profylakse
  Vaccination med oprenset kapselpolysaccharid fra 23 pneumokokker til særligt motageliga. (ældre, HIV-positive, dem der savner milte)

  også del af børnevaccinationsprogrammet (3, 5 og 12 månader)
 13. Lactobacillus
  • mælksyrebakterier
  • grampositive stave
  • bedst anaerobt, fermenterer glukose til syre

  Normalfloraen i svælg, mund, tarm og vagina
 14. Listeria monocytogenes
  lille gram-positiv stav

  • vokser i fødevarer ved kylskskabstemperatur.
  • kan vare årsag til bakteriæmi og meningitis.

  intrauterine infektioner, fosteret kan smittes gennem fødsevejen eller hæmatogent

  Behandling: penicillin eller ampicillin (kan kombineres med aminoglykosid)
Author:
Janni_Larsson
ID:
234984
Card Set:
Systematisk bakteriologi 2
Updated:
2013-09-15 20:33:57
Tags:
Systematisk bakteriologi
Folders:

Description:
Systematisk bakteriologi 2
Show Answers: