Halter_MB_Upr_Upr.txt

The flashcards below were created by user Rostislav on FreezingBlue Flashcards.

 1. be suspended
  • from sth
  • viset, být zavěšen
  • syn. hanging
 2. uniqueness
  jedinečnost
 3. stem
  • from sth
  • vyplývat
 4. protrude
  • pretru:d
  • from sth
  • 1. čouhat, vyčnívat, trčet
  • 2. vystrčit, vysunout
 5. suspension system
  závěsný systém
 6. handle
  • doorhandle
  • klika u dveří, okna
 7. ledge
  • le:dž
  • římsa,
  • window ledge - parapet
 8. spacious
  • speišes
  • prostorný, rozhlehlý, rozsáhlý
 9. topmost
  • nejvyšší
  • syn. highest, uppermost
 10. house
  v. ubytovat, poskytnout přístřeší, být domovem sídlem
 11. retracting
  ustupující
 12. signal
  • n. signál, znamení
  • v. signalizovat
  • signal to stop
 13. ribbon
  • [riben]
  • n. 1. stuha, pentle
  • 2. pruh, proužek, pásek
 14. operated until being nationalized in 1948
  existoval, fungovala až do znárodnění 1948
 15. The business enjoyed its heyday in the interwar period, when Brouk and Babka department stores were built throughout Czechoslovakia
  Největšího rozmachu dosáhla v meziválečné době, kdy obchodní domy Brouk a Babka vznikaly na celém území Československa
 16. comprehensive
  • [komprihensiv]
  • adj. vyčerpávající, úplný, komplexní
 17. interconnectedness
  vzájemné spojení, propojení
 18. width
  • [with]
  • šířka, šíře
 19. length
  • [lenth]
  • délka
 20. depth
  • [depth]
  • hloubka
 21. However, in his own words, he was fascinated most by a performance of the Triadic Ballet by Oskar Schlemmer
  Nejvíce ho ale podle jeho vlastních slov nadchlo taneční představení Triadického baletu, jehož autorem byl choreograf a taneční reformátor Oskar Schlemmer
 22. The interior of the shop was furnished
  Interiér obchodu byl vybaven
 23. department
  • odělení, úsek, resort
  • phr. is not my department - to není můj obor
 24. rail
  • n. 1. zábradlí, hrazení
  • 2. železnice
  • 3. tyč
  • v. 1. rail against sth - ostře vystopavat proti
  • 2. ohradit, oplotit, opatřit zábradlím
 25. Typical functionalistic features include the nautical terrace railing on the retracted top floor.
  K typickým prvkům funkcionalistické estetiky patří i lodní zábradlí terasy ustoupeného posledního patra.
Author:
Rostislav
ID:
235650
Card Set:
Halter_MB_Upr_Upr.txt
Updated:
2013-09-18 21:13:30
Tags:
arch
Folders:

Description:
arch
Show Answers: