57

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. efface
  v xóa bỏ
 2. effervescence
  n sự sôi nổi, sục sôi
 3. elated
  adj cực kì phấn chấn
 4. eloquence
  n tài hùng biện
 5. endemic
  adj đặc hữu (của 1 địa phương hc 1 nhóm)
 6. endorse
  • v xác nhận, tán thành, khuyên
  • n endorsement
 7. enervate
  v làm yếu đi
 8. enmity
  n sự thù hằn, thù địch
 9. eratic
  n thất thường, ko đoán trc dc
 10. erudition
  • n kiến thức sâu rộng (do nhiều năm tích lũy)
  • adj erudite
 11. esoteric
  • adj bí truyền, bí mật
  • n esoterica
 12. ethereal
  adj cao tít tầng mây, siêu đẹp
 13. evasive
  • adj lảng tránh, thoái thác
  • v evade
 14. exalt
  v đề cao, đưa lên vị trí cao, tâng bốc
 15. extemporaneous
  adj ngay tức thì, ứng khẩu
 16. extricate
  v giải thoát ra
 17. exuberant
  adj hồ hởi, chứa chan t/cảm
 18. fickle
  adj thất thường, hay tđổi, ko kiên định
 19. fervor
  n sự nhiệt tình, hăng hái
 20. flaccid
  adj mềm nhũn, ẻo lả, yếu đuối, ủy mị
 21. flagrant
  adj trắng trợn
 22. fulminate
  v nổ/ nổi giận đùng đùng
 23. furtive
  adj lén lút
 24. garner
  v thu thập, bỏ vào kho
 25. girth
  n chu vi, phần xung quanh
 26. glutton
  n ng ham vc/ăn/đọc
 27. harbor
  v chứa chấp, che giấu, ẩn náu
 28. hardy
  adj chịu dc gian khổ, dày dặn, mạnh khỏe
 29. hedge
  v tránh ko trả lợi thẳng, thoái thác
 30. heed
  v chú ý, lưu ý
 31. hiatus
  n chỗ gián đoạn, chỗ đứt quãng
 32. homage
  n sự tôn kính, kính trọng
 33. idolatry
  • n sự sùng bái, tôn sùng (như thần)
  • n idolater v idolize adj idolatrous
 34. immutable
  adj ko thay đổi dc
 35. impair
  v làm suy yếu, sút kém
 36. impassive
  adj vô cảm, điềm tĩnh
 37. impostor
  n ng giả mạo
 38. impudence
  n hđộng/lời nói láo xược, trơ tráo
 39. inaugurate
  • v mở đầu, cho thi hành
  • adj inaugural
 40. incessant
  adj ko ngừng, liên miên
 41. inadvertent
  adj vô ý, thiếu thận trọng, sơ xuất, cẩn thả
 42. incite
  • v kích động, xúi giục
  • n incitation
 43. incongruous
  adj lạc lõng
 44. incorrigible
  adj ko thể sửa chữa dc
 45. induce
  v xui khiến/đem lại
 46. infamy
  n điều ô nhục
Author:
anti207
ID:
235807
Card Set:
57
Updated:
2013-09-19 17:12:24
Tags:
57
Folders:

Description:
57
Show Answers: