81

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. infiltrate
  v xâm nhập, đột nhập
 2. ingenuous
  adj ngây thơ, chân thật
 3. insolent
  adj xấc láo, láo xc
 4. insolvent
  adj ko trả dc nợ, phá sản
 5. intermittent
  • adj lúc có lúc ko, gián đoạn
  • n intermission (sự ngừng)
 6. invert
  v lộn ngc, đảo ngc
 7. irascible
  adj nóng tính, dễ cáu
 8. irresolute
  adj do dự, lưỡng lự, phân vân; thiếu quyết tâm
 9. jargon
  n biệt ngữ
 10. jaundice
  n bệnh vàng da/ sự ghen tức
 11. judicious
  adj sáng suốt, khôn ngoan, có suy xét, thận trọng
 12. juncture
  n chỗ nối, sự nối liền/ tình hình, thời cơ
 13. kindle
  adj đốt, nhen lửa/ làm ánh, rực lên/ nhen nhóm, khơi gợi, khích thích, xúi giục
 14. kinetic
  adj động lực
 15. lionize
  v đưa/đi thăm các cảnh lạ; coi trọng ai
 16. listless
  adj lơ đãng, thờ ơ
 17. lofty
  adj cao ngất; cao thượng, cao quý; kiêu căng, kiêu kỳ
 18. ludicrous
  adj lố bịch, đáng cười, buồn cười
 19. magnate
  n ng quyền thế, tư bản
 20. malediction
  • n lời chửi rửa, nguyền rủa
  • adj maledictory
 21. malefactor
  • n ng làm điều ác, kẻ bất lg
  • n malefaction (hđ bất lg)
 22. malice
  • n tính hiểm độc, ác tâm, muốn gây hại
  • adj malicious
 23. marred
  • adj bị hư, hỏng
  • v mar
 24. meager
  adj gầy còm, hom hem, nghèo
 25. meander
  v đi lang thang, vơ vẩn/ quanh co, khúc khuỷu
 26. mellifluous
  • adj ngọt ngào, dịu dàng
  • adj mellifluent (giống trên)
 27. minute
  adj nhỏ, vụn vặt
 28. misconstrue
  v hiểu sai, giải thích sai
 29. monologue
  n một bài nói dài, ko nghỉ
 30. negligent
  adj cẩu thả, lơ đễnh
 31. nocturnal
  adj về đêm, sống về đêm
 32. novelty
  n cái mới hc ko bthg
 33. obdurate
  adj ngoan cố, cứng đầu/ sắt đá, cứng rắn, ko lay chuyển dc
 34. objurgate
  v mắng nhiếc, quở mắng
 35. obstinate
  • adj bướng bỉnh, cứng đầu
  • n obstinacy (tính bướng bỉnh)
 36. obtuse
  adj ngu, chậm hiểu
 37. onerous
  adj nặng nề, khó nhọc, phiền hà
 38. pacifist
  • n ng theo chủ nghĩa hòa bình
  • v pacify
 39. parity
  n sự ngang hàng, tương đương
 40. perspicacity
  n sự sáng suốt, minh mẫn
 41. pervade
  v tỏa khắp, tràn ngập khắp
 42. petulance
  • n tính hay giận, hay hờn
  • adj petulant
 43. pious
  n ngoan đạo
 44. pithy
  adj súc tích
 45. placate
  • v xoa dịu, làm nguôi
  • adj placatory (để xoa dịu, để làm nguôi)
Author:
anti207
ID:
236027
Card Set:
81
Updated:
2013-09-20 17:16:41
Tags:
81
Folders:

Description:
81
Show Answers: