Czech Extended Vocabulary.txt

The flashcards below were created by user Benny on FreezingBlue Flashcards.

 1. říše
  empire
 2. tvar
  shape
 3. soustředit se
  to concentrate
 4. přesto že
  in spite of
 5. dojmy
  impressions
 6. patří
  belongs to
 7. vznik
  emergence
 8. tvořit
  to create
 9. kapalina
  liquid
 10. látka
  substance
 11. hornatý
  mountainous
 12. kromě
  besides
 13. zaútočit
  to assault
 14. útok
  attack
 15. ohrožený
  threatened
 16. způsoby
  behaviour, way
 17. pohlavně
  sexually
 18. míček
  ball
 19. mramor
  marble
 20. nyní
  presently, now
 21. sup
  vulture
 22. poušť
  desert
 23. roklina
  gorge
 24. též
  also
 25. tajemný
  mystery
 26. souhlasit
  to agree
 27. věda
  science
 28. lovit
  to hunt
 29. cín
  tin
 30. měd
  copper
 31. otrok
  slave
 32. současný
  present day, current
 33. strop
  ceiling
 34. pobřezi
  coast
 35. osada
  settlement
 36. rovník
  equator
 37. válka
  war
 38. vláda
  government
 39. opět
  again
 40. zvolený
  elected
 41. krutý
  cruel
 42. povodeň
  flood
 43. zničen
  destroyed
 44. tlak
  pressure
 45. zranění
  injury
 46. očekávaní
  expectation
 47. střecha
  roof
 48. vzdělání
  education
 49. průmysl
  industry
 50. zaměstnanci
  employees
 51. vztah
  relationship
 52. zachovat
  to maintain
 53. plaz
  reptile
 54. dravec
  predator
 55. savec
  mammal
 56. hmota
  material
 57. básník
  poet
 58. obrovský
  huge
 59. podél
  along, beside
 60. zavadit
  to brush against
 61. hustý
  dense
 62. báje
  myth
 63. biskup
  bishop
 64. vlastní
  own
 65. vyskytnout se
  to appear, occur
 66. vynález
  invention
 67. rozloha
  area
 68. domorodec
  aborigine
 69. pokračovat
  to continue
 70. zázračný
  miraculous
 71. plíce
  lungs
 72. spalničky
  measles
 73. oddělování
  separation
 74. úroveň
  level
 75. odhalit
  to reveal
 76. uhlík
  carbon
 77. uhlí
  coal
 78. objev
  discovery
 79. pamatovat si
  remember
 80. drsný
  harsh
 81. podmínky
  conditions
 82. výroba
  manufacture
 83. nechat
  to leave, let
 84. složka
  ingredient, component
 85. jednotka
  unit
 86. světadíl
  continent
 87. rozsáhjejší
  more extensive
 88. písmo
  writing
 89. kolébka
  birthplace, cradle
 90. obyvatel
  inhabitants
 91. podobně
  similarly
 92. pevnina
  land, earth
 93. odpovídat
  reply, answer
 94. pohyb
  movement
 95. pomůcka
  gadget, tool
 96. průměr
  average
 97. vodík
  hydrogen
 98. tyč
  stick
 99. roztáhnout
  to expand, stretch
 100. proud
  stream, jet
 101. skutečný
  real, actual
 102. obsahuje
  contains
 103. spojený
  joined
 104. dusík
  nitrogen
 105. skládat
  to compose
 106. buňka
  cell
 107. například
  for example
 108. hmyz
  insect
 109. rostlina
  plant
 110. zákon
  law
 111. ropa
  oil
 112. ocas
  tail
 113. duha
  rainbow
 114. závod
  race
 115. dosáhnout
  reach
 116. před pěti lety
  5 years ago
 117. spousta
  a lot of
 118. záleží
  depends
 119. získat
  to gain
 120. podnebí
  climate
 121. přibuzný
  relative
 122. překonat
  break through, overcome
 123. naopak
  vice versa
 124. vzbouřit se
  to revolt, rise up
 125. obnovit
  to renew, restore
 126. probádat
  to explore
 127. snadno
  easily
 128. vzhled
  appearance, look
 129. složitý
  complex, complicated
 130. omezovat
  to limit, hold down
 131. čáp
  stork
 132. kouzelný
  magical
 133. zhroutit se
  to collapse
 134. díra
  hole
 135. krysa
  rat
 136. čich
  smell
 137. dějiny
  history
 138. osud
  destiny, fate
 139. učenec
  scholar
 140. zvítězit
  to be victorious
 141. hrob
  tomb, grave
 142. ostatní
  others, the rest
 143. pravidelný
  periodic, regular
 144. rozhodně
  absolutely, definitely
 145. název
  name, title
 146. spatřit
  glimpse, behold, get a look at
 147. pokud
  as far as, if
 148. suroviny
  raw materials
 149. vlhký
  damp
 150. pouze
  only
 151. zhruba
  approximately, roughly
 152. půda
  soil
 153. (z)mizet
  vanish, dissappear
 154. počít
  to begin, conceive
 155. obtížný
  troublesome, difficult
 156. dokud
  until, before
 157. smečka
  pack
 158. zastínit
  overshadow, outclass
 159. lovec
  hunter
 160. pokrývat
  to cover
 161. podrážděný
  irritated
 162. boky
  hips
Author:
Benny
ID:
236051
Card Set:
Czech Extended Vocabulary.txt
Updated:
2013-09-20 20:47:49
Tags:
Czech
Folders:

Description:
Czech vocab
Show Answers: