AJS_01

The flashcards below were created by user pietro8 on FreezingBlue Flashcards.

 1. a
  and
 2. bohužel
  afraid (əˈfreɪd)
 3. bohužel zde není
  obávám se, bojím se
  • I`m afraid he isn`t here
  • (əˈfreɪd)

  • feeling fear; frightened because you think that you might be hurt or suffer
  • Don't be afraid.afraid of somebody/something It's all over.
  • There's nothing to be afraid of now.
  • Are you afraid of spiders?
  • afraid of doing something I started to feel afraid of going out alone at night.afraid to do something She was afraid to open the door.
 4. v
  at
 5. půvabná, přitažlivá, atraktivní
  • attractive OPP unattractive
  • əˈtræktɪv - ˌʌnəˈtræktɪv

  • an attractive woman
  • I like John but I don't find him attractive physically.
  • a big house with an attractive gardenYour new glasses are very attractive.Antique furniture is used to make an attractive contrast with a modern setting.That's one of the less attractive aspects of her personality.

 6. zpět, zpátky
  back
 7. být
  be
 8. protože
  because
 9. blok, moderní činžovní dům
  block of flats
 10. chlapec, hoch
  boy
 11. přítel (dívky)
  boyfriend
 12. ale
  but
 13. chytrý
  • clever
  • adjective - learning and understanding easily
 14. manželský pár, manželé, pár
  manželský pár, manželé
  několik
  • couple (ˈkʌpl)
  • married couple
  • a couple of

  • two people or things
  • two of the same kind
  • a small number of people or things
  • two people who are seen together, especially if they are married or in a romantic or sexual relationship
 15. schůzka, datum
  date (deɪt)

  • romantic meeting [countable] a meeting that you have arranged with a boyfriend or girlfriend or with somebody who might become a boyfriend or girlfriend
  • I've got a date with Lucy tomorrow night.
  • Paul's not coming. He's got a hot date(= an exciting one).
 16. dcera
  daughter
 17. angličtina, anglický
  English
 18. každý
  every
 19. rodina (sloveso v mn.č., mluvíme-li o členech rodiny)
  family
 20. pěkný, hezký
  v pořádku, dobře
  jemný
  fine
 21. byt
  plochý, rovný, placatý
  • flat
  • byt British English
  • the rooms that you use to live in, usually in a large building where many people live
 22. pro
  for
 23. dívka, děvče
  girl
 24. dobrý
  good
 25. šťastný (ne smutný)
  • happy
  • Image Upload
  • adjective
  • pleased, not sad
 26. mít
  have
 27. tady, zde
  here
 28. koníček
  hobby
 29. domov
  home
 30. doma
  at home
 31. v
  in
 32. práce (pracovní činnost, proces, ne zaměstnání)
  • WORK - nepočitatelné
  • Slovem 'work' popisujeme spíše konkrétní činnost, kterou vykonáváme.
  • Jedná se např. o konkrétní pracovní proces ten daný den, nikoliv celé zaměstnání obecně. Zde jsou některá častá spojení se slovem WORK:
  • go to work (jít do práce), leave work (odejít z práce), start work
  • (začít v práci), be at work (být v práci), a teacher's work is quite easy (práce učitele je celkem snadná)

  • Na těchto příkladech použití je snad vidět rozdíl mezi oběma slovy.
  • Např. LEAVE WORK znamená prostě odjet z práce, ale LEAVE A JOB by spíše naznačovalo, že jsem ukončil své zaměstnání (úplně).
  • Narozdíl od slova JOB, WORK je podstatné jméno nepočitatelné, nemůže
  • tedy být v množném čísle, v jednotném čísle nemůže mít neurčitý člen!
  • Proto je např. FIND A JOB / FIND WORK.

  Možná někdy uvidíte slůvko WORK v množném čísle. Jako počitalné podstatné jméno má slovo WORK význam 'dílo', tedy např. kniha, obraz apod. to může být v jednotném i množném čísle. Dalším významem slova WORKS může být význam 'továrna, závod': steel works, car works atd.
 33. pravidelná práce za peníze, zaměstnání
  job, mn.č. jobs

  • Toto je výraz pro pravidelnou práci, za kterou dostáváme peníze, tedy 'zaměstnání'. Taková práce mívá své konkrétní pojmenování: např. 'učitel', 'právník' atd.
  • Pokud člověk řekne, že má práci - 'I've got a job,' znamená to, že je např. učitel, právník apod.
  • Pokud hledá práci - 'I'm looking for a job,' chce vlastně být zaměstnán, chce mít plat, chce být učitelem, právníkem apod. Podívejme se na některá častá spojení se slovem JOB:
  • take a job (získat zaměstnání), have a job (mít zaměstnání), lose a job
  • (přijít o práci), look for a job (hledat práci), apply for a job
  • (zažádat/přihlásit se o práci), a well paid job (dobře placená práce), a
  • full-time job (práce na plný úvazek), job description (popis práce),
  • job centre (úřad práce), atd.


  • Důležité je povšimnout si, že JOB je podstatné jméno počitatelné, může
  • tedy být v množném čísle, v jednotném čísle může mít neurčitý člen atd. (I have two jobs. She hasn't got a job)
  • JOB se také používá pro nějaký drobný úkol či malou práci (I like doing odd jobs around the house) nebo také pro povinnost či odpovědnost (It's not my job to do this = it's not my responsibility).
 34. jazyk
  language
 35. jazyková škola
  language school
 36. lekce
  lesson
 37. láska, miláček, zlatíčko n.
  mít velice rád, milovat (mít rád) v.
  love
 38. zamilovaný
  in love
 39. zamilován do někoho
  in love with sb
 40. mít štěstí v.
  be lucky
 41. mající štěstí, šťastný (mající štěstí) adj
  nemající štěstí, mající smůlu
  • lucky
  • unlucky

  Image Upload
 42. muž
  man, mn.č. men

  mæn - men
 43. (s vlastním jménem) slečna
  Miss
 44. ráno
  morning
 45. dobrý den
  good morning
 46. pan
  Mr
 47. paní
  Mrs
 48. manželé Prokopovi
  Mr and Mrs Prokop
 49. mnoho
  much
 50. pěkný
  milý, hezký, sympatický
  nice

  good-looking, pretty
 51. ne
  no
 52. nyní, teď
  now

  • adverb
  • at this moment, this time
 53. šest hodin
  o`clock, six o`clock
 54. jenom, pouze, jen adv.
  jediný adj.
  only

  • adv - having no others
  • adj - sole, being the only one
 55. být venku, nebýt doma
  out, be out
 56. lidé
  people
 57. pěkná (žena)
  pretty (ˈprɪtɪ)

  adjective - (usually about women) very good-looking and attractive
 58. pohledný, hezký (muž)
  handsome (ˈhænsəm)

  adjective - good-looking and attractive (usually about men)
 59. krásná, nádherná, překrásná
  beautiful (ˈbjuːtɪfl)

  adj - very prettyadj - (usually about women) very good-looking and attractive
 60. žák
  pupil
 61. škola
  school
 62. syn
  son
 63. sport(y)
  sport(s)
 64. stále ještě, ještě, dosud
  přece
  still

  adv - up to now, since then, not having stopped

  STILL neznamená 'stále, neustále, pořád'. Čeští studenti často dělají tu chybu, že STILL používají místo slova ALWAYS nebo vazby KEEP doing sth.
 65. ten, tamten
  that
 66. určitý člen
  the
 67. tento
  this
 68. čas (moment), chvíle
  time
 69. 1. také (na konci věty)
  2. příliš (jinde ve větě a to většinou před přídavným jménem nebo příslovcem)
  • too
  • The house is too big. příliš velký
  • The house is big too. taky velký
  • I live in Prague too.
  • She likes strong coffee too.
  • I think the car is too slow.
  • The jacket is too big. Don't buy it.
  • I don't want to go there. It's too far.
  • There are too many people in the shop. You've put too much salt in the soup.

  • Pozor! Za zápornou větou se nepoužívá TOO ale EITHER:
  • kladná věta: I like apples too.
  • záporná věta: I don't like apples too either.
 70. úterý
  Tuesday
 71. velmi, velice adv (příslovce, kterým můžeme zintenzívnit význam přídavného jména či příslovce)
  • very
  • VERY + příd. jméno / příslovce

  • a very long trip
  • a very expensive car
  • a very pretty girl

  • *VERY (ve významu velmi) používáme jen se stupňovatelnými přídavnými jmény či příslovci
  • *VERY nelze použít se slovesy (I very like) - místo toho použijeme VERY MUCH či A LOT na konci
  • *VERY se občas používá u superlativů (the very best)
  • Příslovce VERY nelze použít u nestupňovatelných přídavných jmen.
  • Nestupňovatelná jsou taková přídavná jména, která mají danou hodnotu, která se nemění. Např. slovíčko SPRÁVNÝ a NESPRÁVNÝ. Tato dvě slova mají přesně daný význam, nejsou různé stupně správnosti či nesprávnosti.
  • Něco je buď správné a nebo není.Nelze tedy říct: Your answer is very correct.
  • VERY nepoužíváme pro slovesa!
  • I very like !!! raději dáme very much na konec věty
 72. velmi, velice
  very much
 73. co, jaký
  what
 74. kde
  where
 75. kdo
  who
 76. proč
  why
 77. s
  with
 78. práce (pracovní činnost, proces, ne zaměstnání) n.
  fungovat v.
  pracovat v.
  v práci adv.
  work

  at work
 79. ano
  yes
 80. mladý
  young
 81. mladík
  young man
 82. Honza
  Jack
 83. Michal
  Michael
 84. Prokopovi
  the Prokop family
 85. (on) je doma - není doma (říkáme návštěvě, do telefonu apod.)
  he`s in - he`s out
 86. Je doma
  He`s at home.
 87. Je pět hodin
  It`s five o`clock.
 88. Že je hezká!
  Isn`t she pretty!
 89. Také je dobrý sportovec. Také vyniká ve sportu.
  He`s good at sports too.
 90. šťastný, mající radost
  HAPPY

  ˈhæpi
 91. (pocit) štěstí, radost
  happiness

  ˈhæpinəs

  to find true happiness
 92. mající štěstí
  LUCKY

  ˈlʌki
 93. štěstí, úspěch, zdar
  luck
 94. Jsem tak šťasten (šťastný)
  I'm so happy
 95. Mám štěstí.
  I`m lucky.
 96. Jsem šťasten (šťastný)
  I`m happy.
 97. obávající se (mající obavy, strach)
  afraid

  (əˈfreɪd)
 98. u zdvořilostních frází, kde má význam je mi líto nebo bohužel
  afraid

  (əˈfreɪd)
 99. bohužel, obávám se
  I`m afraid
 100. Bohužel vám nemohu pomoci
  I'm afraid I can't help you.
 101. Čeho se obáváš (bojíš)?
  What are you afraid of?
 102. bát se něco udělat
  afraid to do sth
 103. bát se (dělání) něčeho
  afraid of (doing) sth
 104. Kolik je teď hodin?
  What`s the time now?
Author:
pietro8
ID:
237028
Card Set:
AJS_01
Updated:
2013-09-26 12:56:56
Tags:
AJS
Folders:

Description:
AJS_01
Show Answers: