NRK

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. tilhørighet
  belonging
 2. nedside
  downside
 3. sutrer
  wimp
 4. en dust
  a jerk
 5. føler meg ræva
  feel my ass
 6. har masse å gjøre
  have plenty to do
 7. få en kos
  get a cuddle
 8. kjipt
  sucks
 9. smitte
  infection
 10. oppdrag
  mission
 11. similarity
  likheten
 12. same direction
  samme retning
 13. get lost
  gå seg vill
 14. sauce
  saus
 15. detect
  oppdage
 16. at the same time
  Samtidig
 17. ladder
  stigen
 18. tiltak
  measures
 19. tilstand
  condition
 20. gjenstand
  subject
 21. wireless sensor networks for healthcare system
  trådløse sensornettverk for helsevesenet
 22. take theory ideas to siliconchip
  ta teori ideer til siliconchip
 23. take theoretical ideas to siliconchip
  ta teoretiske ideer til siliconchip
 24. statistical signal processing for localization
  statistisk signalbehandling for lokalisering
 25. research interest
  forskningsinteresse
 26. radio frequency circuit
  radiofrekvens krets
 27. programmable device
  programmerbar enhet
 28. passive circuit
  passiv krets
 29. modulation
  modulasjon
 30. microprocessor
  mikroprosessor
 31. digital signal processing
  digital signalbehandling
 32. coding
  koding
 33. circuit analysis
  krets analyse
 34. active circuit
  aktiv krets
 35. målsetting
  objective
 36. innhente
  obtain
 37. vedlegg
  attachments
 38. klovn
  clown
 39. kvalifisert til stillingen
  qualified for the position
 40. er innstilt til stillingen
  is set to the position
 41. aktuell søknad
  topical application
 42. seireherre
  Win lord
 43. forsøksheat
  experiments heat
 44. foreta
  make
 45. høy etikk og moral
  high ethics and morality
 46. miljøbevisst ansette
  environmentally conscious hiring
 47. kreative folk
  creative people
 48. intellektuell
  intellectual
 49. først og fremst
  primarily
 50. undervise
  teach
 51. egenvurdere
  Own consider
 52. oppgitthet
  resignation
 53. betjene
  operate
 54. gjenkjenne
  recognize
 55. en rød tråd
  a common thread
 56. kort sagt
  In short
 57. troverdighet
  credibility
 58. sikkerhet
  Security
 59. utlyser
  announces
 60. nedlagt forarbeid
  folded preparation
 61. egenskaper
  properties
 62. kvalitet
  quality
 63. herlig dag
  lovely day
 64. gruppeklem
  group hug
 65. en lek
  a game
 66. stilig
  stylish
 67. utside
  exterior
 68. overbevise
  convince
Author:
caman
ID:
237133
Card Set:
NRK
Updated:
2013-09-26 04:38:25
Tags:
NRK
Folders:

Description:
NRK
Show Answers: