-124

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. tumultuous
  ồn ào, náo động, hỗn loạn
 2. anachronistic
  sai thời gian
 3. temporal
  thuộc thời gian
 4. soporific
  thuốc ngủ, gây buồn ngủ
 5. profundity
  sự sâu xa, sâu sắc, thâm thúy
 6. redouble
  nhân đôi lên, làm to ra
 7. scintillating
  tài giỏi, sáng chói
 8. averse
  ghét, ko thích, chống lại
 9. conspicuous
  dễ thấy, rõ ràng, dễ nhận ra
 10. demure
  nghiêm trang, kín đáo
 11. dogmatic
  giáo điều, giáo lý
 12. intransigence
  sự ko khoan nhượng
 13. contentious
  lôi thôi; hay cãi nhau, gây gổ; hay kiện
 14. rancorous
  hay thù hằn, đầy ác ý
 15. supercilious
  kiêu kì, khinh khỉnh
 16. arboreal
  thuộc cây, sống trên cây
 17. stratify
  xếp thành tầng, phân tầng
 18. variegated
  lẫn màu, có đốm, có vết
 19. verdant
  xanh (của lá cây)/ ngây thơ, thiếu exp
Author:
Anonymous
ID:
237224
Card Set:
-124
Updated:
2013-09-26 16:58:42
Tags:
124
Folders:

Description:
-124
Show Answers: