Radiokommunkasjon

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. betrakning
  consideration the
 2. lokkes
  lured
 3. duft
  Fragrance
 4. trakter
  maker
 5. forhåndinnstille
  preset
 6. kler på meg
  dress I
 7. yttertøyer
  Outerwear
 8. døråpner
  opener
 9. hjelpemidler
  aids
 10. henvendelse
  inquiry
 11. henvende
  contact
 12. oppkvikkende
  bracing
 13. rivende utvikling
  Rapid Development
 14. vitenskapmann
  Scientist
 15. avstikkende
  conspicuous
 16. oppkvikkende
  bracing
 17. oppdagelse og oppfinnelse
  discovery and invention
 18. tilværelsen
  existence
 19. redskaper
  tools
 20. omforme
  transform
 21. råstoff
  feedstock
 22. evige
  Eternal
 23. tilbakeblikk
  retrospective
 24. fram til i dag
  until today
 25. ta for seg berømte oppfinnere
  taking in the famous inventors
 26. spenne
  buckle
 27. røyksignal
  smoke signal
 28. kapittel
  Chapter
 29. eksempler på bruk av
  examples of
 30. sette fokus
  focus
 31. sikkerhetmessig problemene
  security-related issues
 32. slite med
  struggle with
 33. konsekvenser
  consequences
 34. kalkulere værendring
  calculate changes in weather
 35. dirigere
  direct
 36. tenning
  ignition
 37. dirigere tenning i bilen
  direct ignition in the car
 38. kjører ut beregninger av alle slag
  running the calculations of all kinds
 39. betalingsterminal
  payment terminal
 40. anvendelser
  applications
 41. rettelser skjer på skjerm
  corrections happening on screen
 42. tekstbehandling
  Word Processing
 43. fortrenge
  displace
 44. skrivestuene
  write lodges
 45. bærbar pc
  Laptop
 46. innebygge
  embed
 47. belyse
  illuminate
 48. skue
  sight
 49. å skue inn i framtida
  to look into the future
 50. nedtegne
  record the
 51. bringe et skritt nærere det fullendte
  bringing a step closer the consummate
 52. bli satt i drift
  be put into operation
 53. æra
  era
 54. en direkte følge av denne forskningen
  a direct result of this research
 55. forsterke
  reinforce
 56. strømmer
  flows
 57. bruke enormt mye strøm for å kunne fungere
  spend tremendous amount of power to function
 58. radiorør
  vacuum tubes
 59. en erstatter
  a replacement
 60. behovet for å finne en erstatter til radiorøret ble derfor stort
  the need to find a replacement for radio handset was therefore large
 61. en intens forskning
  an intense research
 62. havldelere
  havldelere
 63. halvdelere
  half seeders
 64. radiorørs korte levetid
  vacuum tubes short life
 65. utskiftning
  replacement
 66. driftsstopper
  operation stops
 67. målrette
  target
 68. fikk Nobelprisen for sitt arbeid
  received the Nobel Prize for his work
 69. har vi nok silium på jorda
  we have enough silium on Earth
 70. en elektronisk komponent med tre ben
  an electronic component having three legs
 71. kan brukes til å styre strømmen gjennom de to andre
  can be used to control current through Thurs the 2nd
 72. i dag finnes det knapt et produkt med elektronikk som ikke inneholder en elller flere transistorer
  Today there is hardly a product with electronics that does not contain a elller more transistors
 73. inormasjonteknologiens atom
  inormasjonteknologiens atom
 74. bryteregenskapen
  violate property
 75. kan mulig å regulere mellom to spenningstilstander
  can be possible to adjust between two voltage states
 76. høy eller lav
  high or low
 77. i datateknikken baseres alt på digitalteknikk
  in computer science based on all digital technology
 78. som er elektronikk med signaler som er enten en eller null
  that is electronics for signals is either one or zero
 79. tilsvarende til høy eller lav spenninger
  corresponding to high or low voltages
 80. kom på markedet tidlig på 1950-tallet
  came on the market in the early 1950s
 81. lansere/ lansert
  launch / launch
 82. en rekke forskjellige apparater kom nå markedet
  a variety of different appliances come now market
 83. strømforsyning
  Power
 84. alt takket være transistoren
  all thanks to the transistor
 85. integerte kretsen en realitet
  integerte circuit a reality
 86. framskritt
  progress
 87. et enormt framskritt
  enormous progress
 88. pålitelighet
  reliability
 89. pålitelighet
  reliability
 90. satte fart på utvikling
  spurred the development
 91. kretskort
  PCB
 92. målrette
  target
 93. motstander
  resistors
 94. kondensatorer
  capacitors
 95. spoler
  coils
 96. bundet sammen i en elektrisk krets
  connected in an electrical circuit
 97. kopperbaner
  cups courts
 98. greide
  managed
 99. forminske
  reduce
 100. en chip eller brikke
  a chip or chip
 101. halvere
  halve
 102. konsernet
  Group
 103. fysiske grensene
  physical limits
 104. utviklingen vil forsette å skje raskt og bli vanskelig å følge
  development will continue to be rapid and difficult to follow
 105. stemmeoverføringssystem
  voice transmission system
 106. på overføring av lys i fri luft
  the transmission of light in free air
 107. en metode
  method
 108. man slapp å bruke kabler
  you did not have to use cables
 109. sterke begrensninger
  severe limitations
 110. overføringslengde
  transmission length
 111. overføre tale og data i glassfiber
  transmit voice and data in fiberglass
 112. virkeliggjort dagens fiberoptikk
  really made today's fiber optics
 113. som lett kunne snuses
  that could easily sniff
 114. offentliggjort
  published
 115. belegg
  coating
 116. umiddelbart
  immediately
 117. fiberskopet
  fiberscope
 118. tilgjengelige
  available
 119. bringe enda et skritt videre
  bring even a step further
 120. overføre signaler med hastigheter på 2,5 gb
  transmit signals at speeds of 2.5 gb
 121. over en distanse på 7500 km
  over a distance of 7500 km
 122. ble ødelagt
  was destroyed
 123. kopperkabel
  copper cable
 124. distanse opptil 400
  distance up to 400
 125. ytterligere
  further
 126. ytterligere
  further
 127. på det samme kabelstrekket
  on the same cable tension
 128. et strekk
  a tensile
 129. glasskjerne
  glass core
 130. fortstand
  the condition
 131. et begrep
  a term
 132. påvise
  detect
 133. rikktignok
  rikktignok
 134. riktignok
  albeit
 135. et ektefødt barn
  a true child
 136. betegnelsen
  term
 137. en presis og ordrett oversettelse
  a precise and literal translation
 138. fjernsyn er et begrep
  television is a term
 139. oppta
  occupy
 140. bevegelige bilder
  Moving Image
 141. bevegeliger bilder
  move liger pictures
 142. en bruksvare for et større publikum
  a checking product for a wider audience
 143. utbredelsen
  prevalence
 144. etter annen verdenskrig
  after World War II
 145. å skue inn i framtida
  to look into the future
 146. årevis
  years
 147. gjengivelsen
  Restoration
 148. gjengi
  render
Author:
caman
ID:
237651
Card Set:
Radiokommunkasjon
Updated:
2013-09-29 15:23:23
Tags:
Radiokommunkasjon
Folders:

Description:
Radiokommunikasjon
Show Answers: