Latin

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. vállcsúcs
  acromion, -ii n
 2. szöglet
  angulus, -i m
 3. ízület
  articulatio, -onis f
 4. alap
  basis, -is f
 5. kar
  brachium, -ii n
 6. csatorna
  canalis, -is m
 7. fejecs(ke)
  capitulum, -i n
 8. fej
  caput, capitis n
 9. kéztő
  carpus, -i m
 10. üreg, vájulat
  cavitas, -atis f
 11. kulcscsont
  clavicula, -ae f
 12. nyak
  collum, -i n
 13. csontbütyök
  condylus, -i m
 14. szarv
  cornu, -us n
 15. test
  corpus, corporis n
 16. borda
  costa, -ae f
 17. taraj, léc
  crista, -ae f
 18. könyökcsúcs
  cubitus, -i m
 19. (hosszú csöves csontok) középrésze
  diaphysis, -is f
 20. ujj
  digitus, -i m
 21. kiemelkedés; körülírt, kiemelkedő terület
  eminentia, -ae f
 22. csontbütyöknyúlvány
  epicondylus, -i m
 23. (hosszú csöves csontok) vége
  epiphysis, -is f
 24. vég(tag)
  extremitas, -atis f
 25. felszín; arc
  facies, -ei f
 26. nyílás, lyuk
  foramen, -minis n
 27. árok, mély gödör
  fossa, -ae f
 28. gödör, bemélyedés
  fovea, -ae f
 29. kis gödör
  foveola, -ae f
 30. törés
  fractura, -ae f
 31. kampó(szerű nyúlvány)
  hamulus, -i m
 32. felkarcsont
  humerus, -i m
 33. benyomat, bemélyedés
  impressio, -onis f
 34. bevágás
  incisura, -ae f
 35. mutatóujj
  index, -icis m
 36. perem, szegély
  labium, -ii n
 37. szalag
  ligamentum, -i n
 38. (csont)él
  linea, -ae f
 39. kéz
  manus, -us f
 40. szél
  margo, marginis m
 41. végtag
  membrum, -i n
 42. kézközép
  metacarpus, -i m
 43. (hosszú csöves csontok epiphysis és diaphysis közötti kúpszelete)
  metaphysis, -is f
 44. izom
  musculus, -i m
 45. ideg
  nervus, -i m
 46. könyökcsúcs
  olecranon, -i n
 47. csont
  os, ossis n
 48. rész
  pars, partis f
 49. ujjperc
  phalanx, phalangis f
 50. hüvelykujj
  pollex, -icis m
 51. nyúlvány
  processus, -us m
 52. duzzanat, dudorszerű kinövés
  protuberantia, -ae f
 53. orsócsont
  radius, -ii m
 54. tájék
  regio, -onis f
 55. szakadás
  ruptura, -ae f
 56. lapocka
  scapula, -ae f
 57. tövis
  spina, -ae f
 58. szegycsont
  sternum, -i n
 59. anyag, állomány
  substantia, -ae f
 60. barázda
  sulcus, -i m
 61. háromszög (alakú terület)
  trigonum, -i n
 62. pörge
  trochlea, -ae f
 63. gumó, dudor
  tuber, tuberis n
 64. csontgumó
  tuberculum, -i n
 65. érdesség
  tuberositas, -atis f
 66. singcsont
  ulna, -ae f
 67. anatómiai
  anatomicus, -a, -um
 68. elülső
  anterior, -ius
 69. gyűrűs
  anularis, -e
 70. ízületi
  articularis, -e
 71. kétfejű
  biceps (-cipitis)
 72. rövid
  brevis, -e
 73. fejes
  capitatus, -a, -um
 74. sebészeti
  chirurgicus, -a, -um
 75. tömör, tömött
  compactus, -a, -um
 76. kúpalakú
  conoideus, -a, -um
 77. hollócsőr alakú
  coracoideus, -a, -um
 78. delta alakú
  deltoideus, -a, -um
 79. jobb
  dexter, -tra, -trum
 80. törzstől távolabb eső
  distalis, -e
 81. cavitas glenoidalis + humerus -> melléknév
  glenohumeralis, -e
 82. (ízületi) árok- / vápa- (mn.)
  glenoidalis, -e
 83. horgas, horog (alakú)
  hamatus, -a, -um
 84. alsó
  inferior, -ius
 85. inter + os -> mn.
  interosseus, -a, -um
 86. inter + phalanx -> mn.
  interphalangeus, -a, -um
 87. inter + tuberculum -> mn.
  intertubercularis, -e
 88. oldalsó, külső
  lateralis, -e
 89. szabad
  liber, -era, -um
 90. hosszú
  longus, -a, -um
 91. holdas, hold (alakú)
  lunatus, -a, -um
 92. nagyobb
  maior, -ius
 93. középvonalhoz közelebb eső, belső
  medialis, -e
 94. középső
  medius, -a, -um
 95. legkisebb
  minimus, -a, -um
 96. kisebb
  minor, minus
 97. tápláló
  nutricius, -a, -um; nutriens, (-entis)
 98. szembefordító
  opponens, (-entis)
 99. részleges
  partialis, -e
 100. borsó alakú
  pisiformis, -e
 101. lapos, sík
  planus, -a, -um
 102. hátsó
  posterior, -ius
 103. törzshöz közelebb eső
  proximalis, -e
 104. radius -> mn.
  radialis, -e
 105. sajka alakú
  scaphoideus, -a, -um
 106. lencse alakú
  sesamoideus, -a, -um
 107. egyszerű
  simplex (-plicis)
 108. bal
  sinister, -tra, -trum
 109. szivacsos
  spongiosus, -a, -um
 110. sternum -> mn.
  sternalis, -e
 111. íróvessző alakú
  styloideus, -a, -um
 112. sub + clavi(cula) -> mn.
  subclavius, -a, -um
 113. sub + scapula -> mn.
  subscapularis, -e
 114. felső
  superior, -ius
 115. supra + condylus -> mn.
  supracondylaris, -e

  • supra + spina -> mn.
  • supraspinatus, -a, -um
 116. haránt
  transversus, -a, -um
 117. trapéz (alakú)
  trapezius, -a, -um; trapezoideus, -a, -um
 118. háromszögletű
  triquetrus, -a, -um
 119. trochlea -> mn.
  trochlearis, -e
 120. ulna -> mn.
  ulnaris, -e
 121. csípővápa
  acetabulum, -i n
 122. nyílás
  apertura, -ae f
 123. csúcs
  apex, -icis m
 124. ív
  arcus, -us m
 125. fejgyám, I. nyakcsigolya
  atlas, atlantis m
 126. tengely; 2. nyakcsigolya
  axis, -is f
 127. sarokcsont
  calcaneus, -i m
 128. porc
  cartilago, -ginis f
 129. nyak
  cervix, -icis f
 130. öv
  cingulum, -i n
 131. farkcsont
  coccyx, -ygis m
 132. oszlop
  columna, -ae f
 133. csípő
  coxa, -ae f
 134. görbület
  curvatura, -ae f
 135. fog
  dens, dentis m
 136. ízületi vég
  epiphysis, -sis f
 137. comb(csont)
  femur, femoris n
 138. szárkapocscsont
  fibula, -ae f
 139. hajlító (izom)
  flexor, -oris m
 140. törés
  fractura, -ae f
 141. nagylábujj
  hallux, -ucis m
 142. nyílás, hasadék
  hiatus, -us m
 143. csípőcsont
  ilium, -ii n
 144. ülőcsont
  ischium, -ii n
 145. púp
  kyphosis, -sis f
 146. előrehajlás
  lordosis, -sis f
 147. ficam
  luxatio, -onis f
 148. boka
  malleolus, -i m
 149. markolat
  manubrium, -ii n
 150. lábközép
  metatarsus, -i m
 151. térdkalács
  patella, -ae f
 152. fésű
  pecten, -inis m
 153. medence
  pelvis, -is f
 154. láb
  pes, pedis m
 155. szeméremcsont
  pubes, -is f
 156. ág
  ramus, -i m
 157. (csont)váz
  sceleton, -i n
 158. oldalirányú görbület
  scoliosis, -sis f
 159. hátgerinc, tövis
  spina, -ae f
 160. sarok
  talus, -i m
 161. lábtő
  tarsus, -i m
 162. ín
  tendo, -inis m
 163. mellkas
  thorax, -acis m
 164. tompor
  trochanter, -eris m
 165. horog, kampó
  uncus, -i m
 166. íves, ívelt
  arcuatus, -a, -um
 167. calcaneus + os naviculare -> mn.
  calcaneonavicularis, -e
 168. sarok- (mn.)
  calcaneus, -a, -um
 169. csigolya
  vertebra, -ae f
 170. cervix -> mn.
  cervicalis, -e
 171. costa -> mn.
  costalis, -e
 172. kockaalakú
  cuboideus, -a, -um
 173. ékalakú
  cuneiformis, -e
 174. fibula -> mn.
  fibularis, -e
 175. repülő-
  fluctuans (-ntis)
 176. far- (mn.)
  gluteus, -a, -um
 177. ilium -> mn.
  iliacus, -a, -um
 178. sajka alakú
  navicularis, -e
 179. ferde
  obliquus, -a, -um
 180. bedugaszolt
  obturatorius, -a, -um
 181. fésű- (mn.)
  pectineus, -a, -um
 182. szárkapocs- (mn.)
  peroneus, -a, -um
 183. kiemelkedő
  prominens (-ntis)
 184. szent
  sacer, -cra, -crum
 185. os sacrum -> mn.
  sacralis, -e
 186. spina -> mn.
  spinalis, -e
 187. kard alakú
  xiphoideus, -a, -um
 188. fejtető
  bregma, -matis n
 189. koponyaboltozat
  calvaria, -ae f
 190. kisagy
  cerebellum -i n
 191. (nagy)agy
  cerebrum, -i n
 192. rázkódás
  commotio, -onis f
 193. koponya
  cranium, -ii n
 194. fájdalom
  dolor, -oris m
 195. hasadék
  fissura, -ae f
 196. kutacs
  fonticulus, -i m
 197. homlok
  frons, frontis f
 198. tekervény
  gyrus, -i m
 199. nyílás, lyuk
  hiatus, -us m
 200. járom
  iugum, -i n
 201. oldal
  latus, lateris n
 202. lebeny
  lobus, -i m
 203. járat
  meatus, -us m
 204. agyhártyagyulladás
  meningitis, -itidis f
 205. orr
  nasus, -i m
 206. agykoponya
  neurocranium, -ii n
 207. nyakszirt
  occiput, -pitis n
 208. szemüreg
  orbita, -ae f
 209. száj
  os, oris n
 210. szájadék
  ostium, -ii n
 211. szájpad
  palatum, -i n
 212. fal
  paries, -etis m
 213. koponya csonthártyája
  pericranium, -ii n
 214. sövény
  septum, -i n
 215. üreg, öböl
  sinus, -us m
 216. varrat
  sutura, -ae f
 217. tető
  tegmen, -minis n
 218. koponyatető
  vertex, -icis m
 219. tornác, előcsarnok
  vestibulum, -i n
 220. arckoponya
  viscerocranium, -ii n
 221. seb
  vulnus, vulneris n
 222. fehér
  albicans (-ntis)
 223. idegen
  alienus, -a, -um
 224. nyílt
  apertus, -a, -um
 225. arteria -> mn.
  arteriosus, -a, -um
 226. basis -> mn.
  basalis, -e
 227. cerebrum -> mn.
  cerebralis, -e
 228. közös
  communis, -e
 229. ujjas
  digitatus, -a, -um
 230. rosta alakú, rosta-
  ethmoidalis, -e
 231. facies -> mn.
  facialis, -e
 232. frons -> mn.
  frontalis, -e
 233. szemcsés
  granularis, -e
 234. intra + cerebrum -> mn.
  intracerebralis, -e
 235. csecs alakú
  mastoideus, -a, -um
 236. nasus -> mn.
  nasalis, -e
 237. nasus + lacrima -> mn.
  nasolacrimalis, -e
 238. tápláló
  nutriens (-ntis)
 239. palatum -> mn.
  palatinus, -a, -um
 240. fal- (mn.)
  parietalis, -e
 241. áthatoló
  perforans (-ntis)
 242. szikla- (mn.)
  petrosus, -a, -um
 243. szárny alakú
  pterygoideus, -a, -um
 244. kerek
  rotundus, -a, -um
 245. nyíl(irányú)
  sagittalis, -e
 246. ferde
  scalenus, -a, -um
 247. alakú
  sphenoidalis, -e ék
 248. zsiger- (mn.)
  visceralis, -e
 249. járom(csonti)
  zygomaticus, -a, -um
Author:
der_murrkater
ID:
238074
Card Set:
Latin
Updated:
2013-10-05 19:25:29
Tags:
latin szavak
Folders:

Description:
-
Show Answers: