Vanliga prefix LATIN

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pre
  Före, framför
 2. Post
  efter
 3. Hyper
  över
 4. Hypo
  under
 5. Inter
  mellan
 6. Intra
  inuti, inom
 7. Extra
  Utanför
 8. Dys
  Dålig, illa fungerande, onormal
 9. Endo
  inuti, inom
Author:
Vladimirs
ID:
238827
Card Set:
Vanliga prefix LATIN
Updated:
2013-10-05 18:31:11
Tags:
Vanliga prefix LATIN
Folders:

Description:
Vanliga prefix LATIN
Show Answers: