Förkortningar LATIN

Card Set Information

Author:
Vladimirs
ID:
238828
Filename:
Förkortningar LATIN
Updated:
2013-10-05 13:09:39
Tags:
Förkortningar LATIN
Folders:

Description:
Förkortningar LATIN
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. a, aa.
  artär, artärer
 2. v, vv.
  ven, vener
 3. n, nn.
  nerv, nerver
 4. m, mm.
  muskel, muskler
 5. b, bb.
  • bursa, bursor
  • är en vätskefylld blåsa eller slemsäck som skyddar vävnad på utsatta ställen

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview