Förkortningar LATIN

Home > Preview

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.


 1. a, aa.
  artär, artärer
 2. v, vv.
  ven, vener
 3. n, nn.
  nerv, nerver
 4. m, mm.
  muskel, muskler
 5. b, bb.
  • bursa, bursor
  • Image Upload
  • är en vätskefylld blåsa eller slemsäck som skyddar vävnad på utsatta ställen

Card Set Information

Author:
Vladimirs
ID:
238828
Filename:
Förkortningar LATIN
Updated:
2013-10-05 13:09:39
Tags:
Förkortningar LATIN
Folders:

Description:
Förkortningar LATIN
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview