Rörelseriktningar LATIN

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.

 1. Flexion
  Böjning

  Image Upload
 2. Extension
  sträckning

  Image Upload
 3. Abduktion
  extremitetsrörelse ut från medellinjen

  Image Upload
 4. Adduktion
  extremitetsrörelse in mot medellinjen

  Image Upload
 5. Lateralflexion
  sidoböjning av bål, hals/huvud

  Image Upload
 6. Dorsalflexion
  böjning uppåt i hand- och fotled

  Image Upload
 7. Palmarflexion
  böjning av handen nedåt

  Image Upload
 8. Plantarflexion
  böjning av foten nedåt

  Image Upload
 9. Rotation
  vridning

  Image Upload
 10. Supination
  a) vridning i underarm då tummarna går ut från bålen

  b) vridning av fötterna så att fotsulorna vänds mot varann (inv)

  Image Upload

  Image Upload
 11. Pronation
  a) vridning i underarm då tummarna går in mot bålen

  b) vridning av fötterna så att fotsulorna vänds från varann (ev)

  • Image Upload
  • Image Upload
Author:
Vladimirs
ID:
238829
Card Set:
Rörelseriktningar LATIN
Updated:
2013-10-05 14:18:58
Tags:
Rörelseriktningar LATIN
Folders:

Description:
Rörelseriktningar LATIN
Show Answers: