Rörelseriktningar LATIN

Home > Preview

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.


 1. Flexion
  Böjning

 2. Extension
  sträckning

 3. Abduktion
  extremitetsrörelse ut från medellinjen

 4. Adduktion
  extremitetsrörelse in mot medellinjen

 5. Lateralflexion
  sidoböjning av bål, hals/huvud

 6. Dorsalflexion
  böjning uppåt i hand- och fotled

 7. Palmarflexion
  böjning av handen nedåt

 8. Plantarflexion
  böjning av foten nedåt

 9. Rotation
  vridning

 10. Supination
  a) vridning i underarm då tummarna går ut från bålen

  b) vridning av fötterna så att fotsulorna vänds mot varann (inv) 11. Pronation
  a) vridning i underarm då tummarna går in mot bålen

  b) vridning av fötterna så att fotsulorna vänds från varann (ev)

Card Set Information

Author:
Vladimirs
ID:
238829
Filename:
Rörelseriktningar LATIN
Updated:
2013-10-05 14:18:58
Tags:
Rörelseriktningar LATIN
Folders:

Description:
Rörelseriktningar LATIN
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview