Lägesangivelser LATIN

Home > Preview

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.


 1. Proximal
  • (Riktningar längs extremiteter)
  • närmare bålen (inom extremiteterna)

 2. Distal
  • Riktningar längs extremiteter
  • närmare hand eller fot (inom extremiteterna)

 3. Posterior
  bakåt, bakre

 4. Dorsal
  bakåt. bakre inom bålen

 5. Anterior
  framåt, främre

 6. Ventral
  framåt, främre inom bålen

 7. Superior
  övre, uppåt

 8. Inferior
  nedre, nedåt

 9. Kranial
  övre, uppåt inom bålen

 10. Kaudal
  nedre, nedåt inom bålen

 11. Lateral
  mot sidan

 12. Medial
  mot mitten

 13. Höger
  Dexter (dx)

 14. Vänster
  Sinister (sin)

 15. Sagitell rörelseaxel
 16. Longitudinell (vertikal) rörelseaxel
 17. Bilateral (transversell) rörelseaxel
 18. Sagittalplan
  Hö och vä halva

 19. Frontalplan (vertikal)
  Främre - bakre del

 20. Horisontalplan (transversal)
  Övre - nedre del

Card Set Information

Author:
Vladimirs
ID:
238830
Filename:
Lägesangivelser LATIN
Updated:
2013-10-05 14:18:32
Tags:
Lägesangivelser LATIN
Folders:

Description:
Lägesangivelser LATIN
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview