Frogs Part 2

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ὁ ἀροτος
  Corn-field
 2. κραζω
  croak
 3. σχετλιος α ον
  cruel, miserable
 4. κοκκυζω
  cry like a cuckoo; give a signal with a cuckoo cry
 5. πατριος α ον
  customary, ancestral
 6. ἡ μολπη
  dance
 7. ἡ χορεια
  dance
 8. ἐξαπαταω
  deceive, cheat
 9. ἐξολλυμι
  destroy utterly, go to hell
 10. δαιος α ον
  destructive, wretched
 11. ὁ κυβος
  dice
 12. καταδεικνυμι
  discover and make known
 13. ἀπιστεω
  distrust
 14. βουλεσθε κοινῃ σκωψωμεν
  Do you want to join in mocking?
 15. καταντης
  downhill
 16. καθελκω
  draw down, launch
 17. ὁ ξυμποτης
  Drinking-partner
 18. αὐαινω
  dry, wither, waste
 19. το σκωρ
  dung
 20. ναιω
  dwell, abide
 21. κουφος η ον
  easy, empty, vain
 22. ἐκκενοω
  empty out
 23. ἡ εὐτελεια
  economy, money-saving
 24. δεξιοτης
  endings? Dexterous, clever.. I think
 25. τετραπηχυς
  endings? Six-feet high
 26. προσεπιτερπομαι
  enjoy oneself still more
 27. ἐξαρκουντως
  enough, sufficiently
 28. ἡ ὁπλισις
  equipment, armour
 29. συμπροπεμπω
  escort
 30. ἀειναος ον
  Ever-flowing
 31. σεμνυνω
  exalt, magnify Med: be haughty, solemn
 32. το βλεφαρον
  eyelid
 33. το προσωπον
  face
 34. ἡ στασις
  faction, company, station
 35. προσπιπτω


  ἀπιστος ον
  faithless
  fall upon
 36. ὁ ναυλος
  fare
 37. γαστρων
  fatty' 'porky' (check where this comes from)
 38. στεργω
  feel affection, love
 39. ὁ βορβορος
  filth, mire
 40. ὁ ἰχθυς
  fish; pl : fish-market
 41. φλογεος α ον
  flaming, flashing
 42. ὁ/ἡ λαγων
  flank, loin
 43. πλατυς εια υ
  flat (s of hands)
 44. το κρεας
  flesh
 45. ἀνθοφορος ον
  flowery
 46. συνακολουθεω
  follow along
 47. φιλοπαιγμονος ον
  fond of play
 48. του χαριν
  for the sake of
 49. τἀπορρητα
  forbidden exports
 50. ἡ βια
  force
 51. το φρουριον
  fort
 52. δειματοω
  frighten
 53. το χιτωνιον
  frock
 54. καρποφορος ον
  Fruitful, harvest
 55. οἰσων
  fut pt of φερω
 56. ἡ πυλη
  gate
 57. σκαιος  α  ον
  gauche, clumsy, awkward
 58. πυργοω
  gird; build high; extol
 59. ἀποδιδωμι
  give up
 60. το πιστον
  good
 61. ἡ ταφη
  grave
 62. ἡ κνημις
  greaves, leg-armour
 63. το ἀλσος
  grove
 64. διαφυλασσω
  guard carefully
 65. φλεω
  gush, teem, overflow
 66. παρεχω
  hallowed
 67. παρεχω
  hand over
 68. ξυναυλος ον
  harmonious
 69. ἐχθαιρω
  hate, detest
 70. παραρρηγνυμι
  having been broken
 71. ἡ πηληξ
  helmet
 72. ἡ τρυφαλεια
  helmet
 73. πολυτιμητος ον
  Highly-honoured
 74. μισθοομαι
  hire, engage
 75. κατεχω
  hold back
 76. προβαλλω
  hold on
 77. σεμνος η ον
  holy, revered; pompous, haughty; grand, majestic
 78. ὁ ὑμνος
  hymn
 79. νῳν
  I myself
 80. προσθε
  in front
 81. το τριτον
  in the third place
 82. ὁ ἰδιωτης
  individual, private citizen
 83. ἀπειρος  ον
  inexperienced
 84. εἰσπνεω
  inhale;breathe upon
 85. ἡ διανοια
  intellect; thought, notion
 86. τα σπλαγχνον
  inward parts; edible organs; the heart
 87. σιδηροβριθης  ες
  Iron-loaded
 88. χρη
  it is right, it is fitting
 89. ἡ γναθος
  jaw, cheeks
 90. χλευαζω
  jest, scoff
 91. ἐορταζω
  keep a festival
 92. ἀπεχω
  keep away from
 93. το γενος
  kin, race
 94. το γονυ
  knee
 95. ἐγκρουω
  knock against, strike, dance
 96. ἡ ἀνασσα
  lady
 97. ὁ κολπος
  lap, bosom; any hollow
 98. ἐμβαλλω
  lay oneself into the oar
 99. δημαγωγεω
  lead the people
 100. χοροποιος  ον
  leading the dance; forming a chorus
 101. το ἀσκωματα
  leather
 102. το σκελος
  leg
 103. μεθιημι
  let go
 104. μισθοω
  let out
 105. ὁ θυμος
  life, soul; anger, passion; courage; mind, will
 106. το φαος
  light
 107. φνσφορος ἀστηρ
  Light-bringer
 108. το φεγγος
  light, splendour
 109. ἐριοπωλικως
  like a wool-dealer, cheatingly
 110. το μελος
  limb; song, melody
 111. το λινον
  linen
 112. ἀκροαομαι
  listen to, hear;obey
 113. ἡ μειρακισκη
  little girl
 114. παλαι
  long ago
 115. παραβλεπω
  look askance
 116. περιοραω
  look round upon; disregard
 117. ὁ κληρος
  lot portion, land, property; clergy
 118. ἐραμαι
  love, desire, long
 119. φιλοτιμεομαι
  love, emulate, rival
 120. φιλοχορευτος  ον
  lover of dance
 121. κατωτερος  α  ον
  lower
 122. ὁ φορμικτης
  Lyre-player
 123. κρανοποιεω
  make helmets
 124. ἀποδεικνυμι
  make, render
 125. τα πατρια
  manners, customs of the ancestors
 126. το/ὁ κυπειρος
  Marsh-plant
 127. λιμναιος  α  ον
  marshy
 128. θαυμαστος  η  ον
  marvellous
 129. ὁ λειμων
  meadow
 130. συντυνγανω
  meet with, befall
 131. ὁ θιασωτης
  member of a company of revellers
 132. ὁ συσσιτος
  Mess-mate
 133. ὁ δημοπιθηκος
  Mob-mnkey, charlatan
 134. πλειστος  η  ον
  most, greatest
 135. ἡ μυρτος
  myrtle
 136. ὁ μυρρινων
  Myrtle-grove
 137. ἀποτρωγω
  nibble/bite off
 138. ἡ παννυχιος
  Night-long
 139. ὁ τιτθος
  Nipple, breast
 140. ὁ κενναδας
  nobleman
 141. ἀσαλαμινιος
  not having been at Salamis un-Salaminian
 142. οὐκ ἐφυσε φρατερας
  not yet in a fratry
 143. ἡ κωπη
  Oar-handle
 144. ὁ ὀρκος
  oath
 145. ἡ ξυντυνια
  occurrence, incident, chance
 146. χοιρειος  α  ον
  of a swine
 147. βολιτινος  η  ον
  of cow-dung
 148. ἑπταβοειος  ον
  of seven bulls' hides
 149. τοιουτος
  of such quality
 150. ἀγοραιος  ον
  of the market-place; idlers, petty traffickers
 151. ἑλειος  α  ον
  of the marsh
 152. πολυκολυμβ<ητ>ος  ον
  Oft-diving
 153. ὁ μυστης
  one initiated
 154. ὁ πατραλοιας
  one who slays his father
 155. κοσμεω
  order, arrange; adorn; honour
 156. ἡ λυπη
  pain
 157. ἡ μετουσια
  participation, partnership
 158. ὁ ξυνεμπορος
  partner
 159. ἐξιστημι
  pass: stand aside from
 160. ἐκκυπτω
  peep out of
 161. τελεω
  perform, accomplist
 162. το τεμενος
  piece of sacred land
 163. ὁ προαγωγος
  pimp, panderer
 164. ἡ πισσα
  pitch
 165. ἐλεινος  η  ον
  pitiful, wretched
 166. συντιθημι
  place, construct, compose
 167. ἡ πλαξ
  plain
 168. το δαπεδον
  plains, flat country
 169. καλαμοφθογγος ον
  played on a reed
 170. ἡ συμπαιστης
  playmate, play-fellow
 171. ἡ λιμνη
  pond, pool of standing water
 172. ἐπιτηδευω
  practise
 173. εὐπροσωπος  ον
  pretty, well-looking
 174. το ἀγωνισμα
  prize, contest
 175. ὁ κερδος
  profit, gain
 176. προκυπτω
  protrude
 177. ἀντιβας ἐλᾳς
  pull stoutly against the oar
 178. ὑφαιρεομαι
  purloin, take underhandedly
 179. καταλυω
  put down, dismiss, ebd
 180. εἰστιθημι
  put in place
 181. παραβαλλω
  put in to land (CHECK), set aside
 182. κατατιθημι
  put/lay down
 183. ἐπανερομαι
  question again
 184. παλλω
  quiver, quake
 185. το ῥακιον
  rags
 186. ἰακχεω/ἰακχαζω
  raise the cry of Bacchus
 187. κραιπαλοκωμος  ον
  rambling in drunken revelry
 188. φιλακολουθος  ον
  Readily-following
 189. ἐκτρεφω
  rear, bring up
 190. παραδεχομαι
  receive from
 191. ἀνακυπτω
  recover; emerge
 192. ὁ πορος
  resource
 193. ποριμος  ον
  resourceful, inventive
 194. ἀμηχανος  ον
  resourceless
 195. ἡ ἀναπαυλα
  rest/repose
 196. ὁ θιασος
  revellers
 197. ἡ τελετη
  rite
 198. ὁ ἀντιπαλος
  rival
 199. ὁ κοβαλος
  rogue, knave
 200. έπαιρω
  rouse, persuade, stir up
 201. ὁ θαλαμαξ
  rower (worst-paid, lowest seated)
 202. ἐπικρατεω
  rule/have power over; conquer
 203. ἡ πυγη
  rump, buttock
 204. περιτρεχω
  run round and round
 205. ὁ σανδαλισκος
  sandal
 206. ἡ χορδη
  sausage
 207. ἐπαυδω
  say besudes, call upon
 208. ὁ σταθμος
  scales
 209. πτησσω
  scare, alarm; crouch
 210. ἐκπλησσω
  scare, astound
 211. ἀζημιος  ον
  Scot-free
 212. ἀφιημι
  send forth; set free; put away
 213. διαπεμπω
  send over/across
 214. ὁ νοος
  sense, meaning
 215. ἡ ὀφις
  serpent
 216. ἀνθιστημι
  set against, compare
 217. τινασσω
  shake
 218. ἀποσειω
  shake off
 219. λαμπω
  shine, be bright
 220. φεγγω
  shine, be bright
 221. εἰκοτως
  similarly, suitably
 222. μολπαζω
  sing
 223. ὑπᾳδω
  sing an accompaniment
 224. κελαδεω
  sing, celebrate loudly
 225. ῥεπω
  sink, fall
 226. ἡ ¨εδρα
  Sitting-place, seat, foundation
 227. εὐλυρος  ον
  skilled in the lyre
 228. το σκευαριον
  small vessel
 229. προσπνεω κρεων
  smell of meat
 230. ἡ ἀοιδη
  song
 231. φιλῳδος  ον
  Song-loving
 232. τα μελη
  songs
 233. ὁ ψοφος
  sound
 234. ἡ φωνη
  sound, tone, music
 235. ἀνταγορευω
  speak against
 236. κατερεω
  speak against, accuse
 237. ἡ λογχη
  spear, javelin
 238. ἡ ῥησις
  speech
 239. ἀλλομαι
  spring, leap, bound
 240. ἡ κρηνη
  spring, well
 241. ῥαινω
  sprinkle
 242. ἀπομασσω
  stamp, impress, copy from another
 243. παριστημι
  Stand beside
 244. συμπαραστατεω
  stand by so as to help
 245. ἀσφαλως
  steadfastly, security
 246. λωποδυτεω
  steal clothes; rob
 247. το ξυλον
  stick, cudgel
 248. ἀντεκτεινω
  stretch out against; compare one to another
 249. παιω
  strike
Author:
RedEdison
ID:
238986
Card Set:
Frogs Part 2
Updated:
2013-10-06 23:39:07
Tags:
All vocab types
Folders:

Description:
All vocab types
Show Answers: