Kulhydrater

The flashcards below were created by user Solvej94 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvor sidder det dobbeltbundede oxygen (=O) i en ketohexose?
  Midt i carbonk├Žden
 2. Hvor sider det dobbeltbundede oxygen (=O) i en aldohexose?
  For enden af carbonk├Žden
 3. Hvor mange stereoisomerer former findes af et kulhydrat med 4 asymetriske carbonatomer?
  24=16
 4. Hvad kendetegner et asymetrisk carbonatom?
  At carbonatomet er bundet til 4 forskellige atomer eller atomgrupper
Author:
Solvej94
ID:
239208
Card Set:
Kulhydrater
Updated:
2013-10-07 13:05:41
Tags:
3yBT
Folders:

Description:
Kulhydrater
Show Answers: