Proteiner

The flashcards below were created by user benjamin11 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er proteiner bygget op af?
  Aminosyrer
 2. Hvordan kan man groft inddele proteiner i to hovedklasser, og hvilken funktion har de to.
  • 1: membranproteiner - Sidder i membranen på cellerne, mellem lipiderne
  • 2:Vandopløselige - Flyder firt rundt inde i cellerne.
 3. Hvor mange forskellige aminosyrer findes der?
  20 standard aminosyrer + 2 som sjældent ses.
 4. Hvad definerer en aminosyrer?
  At et stof har en aminogruppe og en carboxylsyre-gruppe samt en Radikale
 5. Hvad bruges proteiner til?
  Proteiner bruges til opbygning af kroppen, og kan også fungere som enzymer - katalysatorer for en proces.
 6. Når man snakker om proteiners opbygning hvad kalder man så de forskellige måder hvorved proteinerne kan opbygges?
  Primære, Sekundære, teritiære, kvartinære.
 7. udover aminosyrer hvad kan man også sige Proteiner er opbygget af?
  polypeptidkæder.
Author:
benjamin11
ID:
239211
Card Set:
Proteiner
Updated:
2013-10-07 13:05:49
Tags:
proteiner aminosyrer 3yBT
Folders:

Description:
Spørgsmål om proteiner
Show Answers: