Fedtsyrer

The flashcards below were created by user juli2191 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad består mættede fedtsyrer af?
  Mættede fedtsyrer består udelukkende af enkeltbindinger (Derfor additionsreaktion)
 2. Hvad består umættede fedtsyrer af?
  Kulstofkæden består af en eller flere dobbeltbindinger.
 3. Hvilke to "under kategorier" kan umættede fedtsyrer inddeles i?
  Monoumættede og polyumættede.
 4. Er Butansyre og Hexansyre, mættede eller umættede fedtsyrer?
  Mættede fedtsyrer.
 5. Hvad består fedtsyrer af?
  Består af lange kæder af kulstofatomer og har en carboxylsyregruppe (-COOH) i den ene ende.
 6. Hvad er frie fedtsyrer?
  Frie fedtsyrer er bundet til proteiner, på grund af deres uopløselighed i vand.
 7. På grund af isomerier kan umættede fedtsyrer forkomme som?
  Cis- eller trans-fedtsyrer.
Author:
juli2191
ID:
239213
Card Set:
Fedtsyrer
Updated:
2013-10-07 13:05:45
Tags:
3yBT
Folders:

Description:
3yBT - Kort om fedtsyrer
Show Answers: