Protein!

The flashcards below were created by user Duvedhvem on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad består proteiner af?
  Aminosyrer
 2. Hvad hedder proteiners fire forskellige strukturer?
  primær-, sekundær-, tertiære-, kvaternære struktur.
 3. Hvad kaldes proteiner, der virker som katalysatorer?
  Enzymer
 4. Hvad kaldes det stof, som enzymer bindes til?
  Substrater
 5. Hvilke forskelllige enzymhæmningsformer findes?
  Den reversible hæmningform (kompetitive, non-kompetitive) + den irreversible hæmningsform.
 6. Hvilke faktorer påvirker reaktionshastigheden?
  Reaktanternes koncentration, reaktanternes overflade, reaktionsblandingens temperatur, katalysatorer, inhibitorer
 7. Hvor mange forskellige aminosyrer indgår i proteiner
  20
 8. Hvad hedder et enzym, som katalyserer en hydrolysereaktion?
  Hydrolase
 9. Hvad bruges proteiner til i kroppen?
  RNA, DNA, hæm, signalstoffer (adrenalin, serotonin, kreatin), galdesyrer, hormoner (insulin).
Author:
Duvedhvem
ID:
239218
Card Set:
Protein!
Updated:
2013-10-07 13:06:18
Tags:
3yBT
Folders:

Description:
f
Show Answers: