Fedtstoffer

The flashcards below were created by user DasFuhrer on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er et lipid?
  Et molekyle, der enten er eller ligner består af et glycerolmolekyle med påhængende fedtsyrekæder. Heriblandt fosforlipider, triglycerider ect.
 2. Hvad er et triglycerid?
  Betegnelsen for den type fedtstof, som består af glycerol med påhængende fedtsyrekæder.
 3. Hvad er en fedtsyre?
  Et molekyle med en carboxylsyre gruppe og en carbonkæde. Benyttes i forbindelse med dannelse af fedtstof.
 4. Hvad er en mættet fedtsyre?
  En fedtsyrer, der ikke indeholder nogle dobbeltbindinger imellem carbonatomerne i carbonkæden.
 5. Hvad er en monoumættet fedtsyrer?
  En fedtsyrer, der indeholder én enkel dobbeltbinding imellem to carbonatomer i fedtsyrens carbonkæde.
 6. Hvad er en flerumættet fedtsyre?
  En fedtsyrer, der indeholder to eller flere dobbeltbindinger imellem carbonatomerne i carbonkæden.
 7. Hvad er transfedt?
  Et fedtstof, der på en af carbonkæderne udviser trans-isomeri.
 8. Hvad er forskellen på trans- og cis isomeri?
  • Trans/cis isomeri dækker over et molekyle, hvor den begrænsende bevægelse omkring et par dobbeltbundne carbonatomer giver stoffer to mulige måder at opbygges strukturelt. 
  • Ved Trans peger de to sammenhørende grupper hver sin vej, ved Cis peger de samme vej.
 9. Er fedt opløseligt i vand? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  Nej, da mængden af atomer med stor ladningsforskydning ikke er flertallige nok til at gøre stoffet polært. Det er opløseligt i uoplære molekyler såsom heptan, chloroform ect.
 10. Hvilken slags fedt er sundt? Hvorfor? 
  (se: Mættet, Umættet, Transfedt)
  • De mættede fedtstoffer er de mest usunde, da strukturen for disse fedtstoffer giver mulighed for en meget kompakt masse. 
  • De umættede er mere sunde, da dobbeltbindingerne giver anledning til en mindre kompakt masse. 
  • Transfedt er meget usundt. Strukturen får dem til at passe godt sammen, og kan derfor opnå en meget kompakt struktur. De er kendt for at medføre flere hjertesygdomme
Author:
DasFuhrer
ID:
239219
Card Set:
Fedtstoffer
Updated:
2013-10-07 13:05:36
Tags:
3Y BT
Folders:

Description:
Nihil novi sub sole
Show Answers: