Protein

The flashcards below were created by user FrederikSoelberg on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad kaldes proteiner (oftest), der indgår i metaboliske processer?
  Enzymer
 2. Hvad er proteiner opbygget af og hvad indeholder disse grupper?
  Proteiner er opbygget af aminosyrer, der indeholder en carboxylsyregruppe og en aminogruppe, som sidder på carbonatom nummer 2
 3. Kom med en kort beskrivelse af aminosyrer (reaktionsstof, bindingstype)
  Aminosyrer er amfolytter og aminosyrerne er bundet sammen med peptidbindinger, hvor syregruppen på en aminosyre sammen med aminogruppen på en anden aminosyre danner bindingen
 4. Hvad kaldes den energi, der skal til for at de metaboliske processer kan forløbe og hvad kaldes toppen af denne "barriere"?
  Aktiveringsenergien, og toppen kaldes det aktiverede kompleks
 5. Hvad kan enzymer?
  De er biologiske katalysatorer, der er i stand til hastigheden på de metaboliske reaktioner
 6. Hvad kan gå ind og påvirke aktiveringsenergien?
  Inhibitorer
 7. Hvilke slags inhibitorer findes der og hvordan fungerer de?
  • Kompetitiv: går ind og konkurrere med substratet i det aktiverede kompleks
  • Non-kompetitiv: går ind i det regulatoriske center og ændrer enzymets struktur, hvorved substratets evne til at binde til enzymet formindskes.
 8. Hvilken model kan bruges til at finde Michaelis konstanten KM og den maksimale reaktionshastighed Vmax?
  • Det kan man via Line-Weaver-Burk-plot:
  • 1/V0 = (KM/Vmax)·1/[S]+1/Vmax
 9. Hvilke faktorer kan påvirke reaktionshastigheden hos enzymer?
  • Temperatur
  • pH
  • inhibitorer
  • reaktanternes koncentration
  • reaktanternes overflade
  • katalysatorer
 10. Hvor god var denne flash-card på en skala fra 1-10?
  10
 11. Hvilken model kan bruges til at bestemme aktiveringsenergien, og hvordan lyder den?
  • arrhenius-ligningen:
  • k=k0·exp(-Ea/R·T)
  • Hvis man vil lave en graf, er det fordelsagtigt at lave en afbildning af ln(k) som funktion af 1/T, idet
  • ln(k)=ln(k0)-Ea/R·1/T
Author:
FrederikSoelberg
ID:
239227
Card Set:
Protein
Updated:
2013-10-07 13:05:29
Tags:
3yBT
Folders:

Description:
Lidt flash-cards om proteiners opbygning og funktion med fokus på enzymkinetik.
Show Answers: