Google_Trans_01

The flashcards below were created by user caman on FreezingBlue Flashcards.

 1. incorporate
  innlemme, inkorporere, oppta
 2. a state
  en stat
 3. logic
  logikk
 4. final solution
  endelig løsning
 5. mask (n) / maskere(v)
  ansiktsmaske
 6. comparison/compared to
  sammenligning / sammenligne/ sammenholdt
 7. drukne / sette under vann/ oversvømme/drukning
  drown
 8. creativity
  kreativitet
 9. creative
  kreativ
 10. skal vedde på at
  to bet / make a bet
 11. stirret  tomt ut i luften
  staring blankly into space
 12. avskjeden
  farewell
 13. plen
  lawn
 14. skudd
  shot
 15. redda
  save
 16. innlegge
  innlegge på sykehus/ innlegge til oppbevaring
 17. utlignet skatt
  assessed tax
 18. vedtak
  Decision
 19. fremstilling
  Preparation
 20. berøring
  touch
 21. gni
  rub
 22. utga verket
  published the work
 23. betraktning
  consideration
 24. et vanlig uttryk
  a regular expression
 25. motløshet
  discouragement
 26. halvkule
  hemisphere
 27. ta fatt på sin egen jobb
  embark on their own job
 28. ta fatt på sin ege jobb
  embark on their ege job
 29. urolig hjemland
  troubled homeland
 30. i slummen
  in slums
 31. legge store deler av hanoi i ruiner
  add much of hanoi in ruins
 32. et kraftig jordskjelv rammer landet mitt
  a powerful earthquake affecting my country
 33. jordskjelv
  earthquake
 34. senker
  lowers
Author:
caman
ID:
239255
Card Set:
Google_Trans_01
Updated:
2013-10-07 16:57:01
Tags:
Google
Folders:

Description:
Google
Show Answers: