Lungesygedommer 2

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vaskulære forandringer
  • Lungestase
  • Lungeødem
  • Lungeembolus
  • Lungeinfarkt
  • Pulmonal hypertension
 2. Lungestase
  Kronisk passiv hyperæmi som ses ved venstresidig hjerteinsufficiens.

  Makr.: Mørke, rødbrune, læderagtige lunger.

  Mikr.: Dilaterede, blodfyldte kapillærer med fokal blødning i alveoler. Mange hæmosiderin-holdige makrofager. Let septal fibrose.
 3. Lungeødem
  Akut, livstruende tilstand med væske i lungernes interstitium og alveoler.

  • Årsager:
  • Ve. sidig hjerteinsuff. – øget hydrostatisk tryk
  • Inflammation – øget kapillær permeabilitet
  • Nyre-/leverinsufficiens – nedsat osmotisk tryk
  • Neurogent – øget intrakranielt tryk
 4. Lungeødem
  mak mic
  • Makr.: Store, våde og væskedrivende lunger med nedsat
  • luftindhold.

  Mikr.: Alveoler fyldt af et ensartet, svagt eosinofilt materiale.
 5. Lungeemboli
  • Lungeembolus: En/flere ”cirkulerende” thrombe/r i pulmonal/e
  • arterie/r som oftest stammer fra v. femoralis

  • Kan variere fra mm-tykke perifere embolier til cm-tykke centrale
  • embolier (”saddelembolus”). Kan være multiple eller enkeltstående

  Kan, men behøver ikke, medføre lungeinfarkt
 6. Lungeemboli
  Årsag:
  • Årsag: Thrombogenese – Virchow’s triade
  • 1) ændring i blodstrømningen
  • 2) ændring i blodets sammensætning
  • 3) endotel beskadigelse

  • Klinik:
  • Fra ingen symptomer (subklinisk) til hæmoptyse og
  • pleural smerte (typisk for middelstort infarkt) til
  • pludselig død (ofte central saddelembolus).
 7. Lungeinfarkt
  Klassisk hæmorrhagisk infarkt pga dobbelt blodforsyning via aa bronchiales (ses således typisk hos ptt. med kompromitteret systemisk cirkulation pga. hjertinsufficens, hypertension, arteriosklerose)

  Makr.: Pyramide-formet, rødsort, skarpt afgrænset proces med basis mod pleura og spidsen pegende centralt mod okklusionen.

  • Mikr.: Koagulationsnekrose med udbredt blødning og inflammation i randzonen.
  • Efterfølgende granulationsvævs dannelse og opheling med fibrose.
 8. Pneumoni
  Infektiøse:
  Bakterielle: lobær bronkopneumoni

  • Virale
  • Mycoplasma, Chlamydia
  • Mykotiske
  • Pneumocystis carinii
 9. Pnemoni
  Non-infektiøse:
  Interstitielle (kar-bindevævssygdomme osv.)

  Idiopatiske (UIP, AIP/DAD/ARDS)

  Hypersensitivitets pneumoni

  Stråle/tox./medikamentel pneumonitis

  Lipoid (gylden) pneumoni
 10. Bakteriel pneumoni
  Lobær:
  • Inddrager en hel lap, og kun denne
  • Oftest pneumokokker (S. pneumoniae)

  Typisk hos i øvrigt raske, yngre ptt.
 11. Bakteriel pneumoni
  Stadier:
  • Hyperæmisk/ødematøs (”Engorgement”)
  • Rød hepatization (+ fibrinøs pleuritis)
  • Grå hepatization
  • Resolution (mere sjældent: ”karnifikation”)
 12. Bakteriel pneumoni
  Bronkopneumoni (Lobulær pneumoni):
  Fokalt/multifokalt i en eller flere lapper, oftest i underlapperne.

  • Flere bakteriearter (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella
  • osv.)

  Rammer oftest i forvejen svækkede/immunsupprimerede patienter, spædebørn, ældre.
 13. Eksogen og endogen lipoid (gylden) pneumoni
  Den klassiske årsag til endogen gylden pneumoni (post-obstruktiv pneumoni) er forringet clearance pga en bronkial obstruktion

  Kaldes eksogen lipoid pneumoni hvis det forårsages af inhalation af lipid, fx lipider i næsedråber eller kosmetika
Author:
Janni_Larsson
ID:
239298
Card Set:
Lungesygedommer 2
Updated:
2013-10-08 05:37:34
Tags:

Folders:

Description:
2
Show Answers: