Lungesygedommer 3

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.

 1. Primær tuberkulose
  • Ikke tidligere eksponerede individer udvikler et Ghon kompleks = granulom med kaseøs nekrose i lungen samt granulom i regionale
  • lymfeknude.

  Heler spontant op hos 90%, i de øvrige 10% sker progression til andre dele af lungen (progressiv primær tuberkulose).
 2. Sekundær tuberkulose
  Reaktivering af tidligere infektion eller reinfektion.

  • Talrige granulomer med spredning til andre
  • dele af lungerne.
 3. Sekundær tuberkulose
  Pulmonale komplikationer
  • -kaviteter (erosion i bronkiegrene) = cavernae
  • -bronkopleurale fistler med empyem og/eller pneumothorax
  • -hæmoptyse ved erosion af pulmonale arterier
 4. Sarkoidose
  Non-kaseøs granulomatøs inflammation, hyppigst i lunger og hilus lymfeknuder, men ses også i en række andre organer

  Cellulær autoimmun sygdom med ukendt genese

  Incidens DK 10/100.00 år ~ 500 pr år

  Leder til funktionsdyspnø i ca. 50% og til progressiv pulmonal fibrose i ca. 15%

  Letal i ca. 10% af tilfælde
 5. Diagnosen
  KOL:
  • kan i praksis stilles ved nedsat FEV1/FVC
  • efter bronkodilatation og samtidig udelukkelse af relevante differentialdiagnoser, specielt astma
 6. Stabil KOL
  Behandling
  • Mål for behandling er at sikre bedst mulige:
  • - Funktionsniveau

  -Livskvalitet og tryghed

  - Få eksacerbationer

  - Minimere lungefunktionstab og progression
 7. Binyrebarkhormon
  til KOL
  Modvirker irritationen og hævelsen i luftvejene

  • •Modvirker til en hvis grad den øgede  produktion
  • •Gendanner til en hvis grad overfladen i  luftrørene
  • •Reducerer eksacerbationer/indlæggelser

  •Reducerer mortalitet (2,6 %)

  •Reducerer lungefunktions tab?
Author:
Janni_Larsson
ID:
239447
Card Set:
Lungesygedommer 3
Updated:
2013-10-08 06:38:35
Tags:

Folders:

Description:
3
Show Answers: