Styrketräning Riktig styrketräning 2

Home > Preview

The flashcards below were created by user Vladimirs on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hantellyft åt sidan
  • m. deltoideus (pars acromialis), m. trapezius (pars descendens)
  • Lyft framåt med skivstång
  • Omvända flyes med hantlar
 2. Stående rodd
  • m. latissimus dorsi, m. trapezius, armbågsflexorer (m.biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis)

  • Variationer och alternativa övningar:
  • 1) Supinerat grepp: för ökad aktivering av biceps brachii.
  • 2) Överkroppens lutning: Håller överkroppen någonstans mellandiagonal (ca 45ᵒ) till horisontal position. Den horisontellapositionen kommer att belasta nedre delen av ryggen mer.
 3. Enarms rodd
  • m. latissimus dorsi, m. trapezius, armbågsflexorer (m.biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis)
  • Hantelrodd på lutande bänk

Card Set Information

Author:
Vladimirs
ID:
239555
Filename:
Styrketräning Riktig styrketräning 2
Updated:
2013-10-08 20:07:09
Tags:
Styrketräning Riktig styrketräning
Folders:

Description:
Styrketräning Riktig styrketräning 2
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview